En tant que membre de la Commission communautaire flamande, Jef consacre son temps à l’enseignement et la formation, la culture, la jeunesse et les sports.

 

 

 

 

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

23-05-2013: Campagnes binnen bevoegdheden van de collegevoorzitter (QE)*

17-05-2013: Aanbestedingsprocedures voor architectuuropdrachten (QE)*

08-02-13: Tekort aan zwembaden in Brussel (IP)*

19-07-2012: Digitale communicatie van de VGC (QE)*

14-07-2012: De pool van sportlesgevers in de VGC (QE)*

29-06-12:De besteding van de extra gewestelijke middelen voor de VGC (IP)*

29-06-12: De bibliotheekreglementen (QO)*

15-06-12: nieuwe verordering voor het sociaal-cultureel werk (IP)*

01-06-12: stiltegebieden (QO)*

04-05-12: Cultuur, erfgoedbeleid in Brussel (QE)*

 17-02-2012: de omschakeling van de cultuurwaardebon naar een vrijetijdswaardebon (IP)*

23-12-2011: nr. 14 Cultuurplan (QE)*

09-12-2011: de projectoproep van het impulsfonds voor het migrantenbeleid (QO)*

02-12-2011: masterplan voor de KUB-site (QE)*

25-11-2011: de uitbouw van een nieuw jeugdverblijf (QO)*

15-07-2011: Stimuleren van de speelstraten (QE)*

15-07-2011: De globale evaluatie van het inschrijfbeleid (QE)*

05-07-2011: cultuurwaardebon (QO)*

05-07-2011: de speelpleinwerking (QO)*

24-06-2011: integratie van het personeel van de HOB in de vzw Muntpunt (QO)*

24-06-2011: Brede School- coördinatoren voor de gemeenten (QO)*

18-03-2011: Digitale aanmelding in het basisonderwijs (IP)*

19-11-2010: Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen (IP)*

19-11-2010: e-aanmelding voor het schooljaar 2011-2012 (IP)*

19-03-2010: Subsidies voor sociaal-cultureel werk (IP)*

25-06-2010: Stopzetten van de subsidies voor het dagelijks seniorenmagazine 'Linking Generations presenteert...' op tv brussel (QO)*

11-02-2011: Verlenging van de mandaten in de entiteit Gemeenschapscentra (QO)*

14-01-2011: Stand van zaken van de digitale aanmelding door CTG (QO)*

29-01-2010: Verhouding tussen de cultuurraden en de gemeenschapsraden in de Brusselse gemeenten (QO)*

03-12-2010: De nieuwe e-aanmelding door CTG (QE)*

10-11-2010: Pool van sportlesgevers bij de VGC (QE)*

10-11-2010: Speelstraten (QE)*

17-06-2010: Samenstelling van de adviesraden en werkgroepen binnen de VGC (QE)*

09-12-2009: Samenstelling gemeenschapsraden en verkiezing raden van bestuur van de gemeenschapscentra (QE)*

19-11-2010: Tranquillity mapping (DE)*

 

Légende

QE: questions écrite

DE: demande d'explication

IP: interpellation

QO: question orale