12% meer dieselwagens in Brussel

zondag 29 mei 2016
Terug naar overzicht

12% meer dieselwagens in Brussel

In Brussel worden 12% meer dieselwagens ingeschreven dan in Vlaanderen. Niet logisch, want in een stad worden doorgaans meer benzinewagens verkocht. Dieselwagens stoten meer fijn stof uit dan bezinewagens en zijn dus slechter voor de luchtkwaliteit. Hoog tijd dat de Brusselse regering werk maakt van een groene verkeersfiscaliteit.

Vlaanderen en Wallonië voerden maatregelen in om de aankoop van dieselwagens te ontmoedigen. Met succes, want het aandeel dieselwagens daalt er. In Brussel worden er in verhouding elk jaar veel meer dieselwagens ingeschreven (64,2%) dan in Vlaanderen (52,55%) of Wallonië (54,35%). En dat weegt op de luchtkwaliteit. Brussel behoort tot de slechtste leerlingen in Europa.

Op heel wat Brusselse plekken worden de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie voor fijnstof en stikstofdioxide overschreden. De luchtvervuiling is afkomstig van voertuigen en verwarming. Het Brussels Gewest telt immers weinig zware industrie op zijn grondgebied.

Brussel stikt in de diesels

De Brusselaars betalen de tol van de slechte luchtkwaliteit : een lager geboortegewicht voor baby’s, op lange termijn een toename van astma en allergieën. De toestand is zo zorgwekkend dat een groep van dokters en gezondheidsorganisaties in oktober 2015 een open brief schreef aan de regering om er iets aan te doen. Propere lucht garanderen, daar is een taak van de overheid. Ze kan er wel degelijk iets aan doen.

De ervaringen in Wallonië en Vlaanderen tonen de impact van verkeersfiscaliteit. In Wallonië bestaat er al sinds 2008 de Eco-malus. In Vlaanderen is sinds vorig jaar zowel de belasting op de in verkeerstelling (BIV) als de de jaarlijkse verkeersbelasting aangepast aan de uitstoot. Het aantal nieuw ingeschreven dieselwagens daalde drastisch op een jaar tijd: van 60,6% in 2015 van alle nieuwe inschrijvingen naar 52,6% in 2016.

Luchtkwaliteit is gewoon te belangrijk. De juiste maatregelen hebben wel degelijk impact. Brussel mag niet talmen.

 

foto: auto's geparkeerd aan Jubelparkmuseum (nochtans geen parking)