247 miljoen euro ongebruikt voor het klimaat

vrijdag 05 juni 2015
Terug naar overzicht

247 miljoen euro ongebruikt voor het klimaat

Het klimaat verandert dramatisch en ingrijpen is nodig. In het federale België zijn er vier bevoegde ministers. Ze geraken het maar niet eens over wie wat moet doen. En dus doet niemand iets. Jef Van Damme: “De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Alle gewesten willen wel iets doen, maar wat? Daar zit de knoop. Er is 247 miljoen euro voorzien voor klimaatbeleid, maar ze staat geblokkeerd op een rekening bij de Nationale Bank. Maar het klimaat wacht niet.”

Plan moet af zijn tegen top in Parijs

De Nationale Klimaatcommissie (NKC) werd in november 2002 opgericht. In de commissie zitten de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Deze vier overheden staan samen in voor het Nationaal klimaatplan. Dat plan moet er komen, in het kader van het Kyoto-protocol. Eind dit jaar (van 30 november tot 11 december) vindt in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. Dan moet het plan rond zijn.

Zo’n plan heeft natuurlijk veel financiële consequenties. Elke overheid moet bepaalde doelstellingen halen en vergoedingen betalen. De verdeling van de lasten en alsook de internationale financiering van het klimaatsvraagstuk liggen erg moeilijk. En ook over de methode van werken is er onenigheid.

Maar het klimaat wacht niet

Jef Van Damme stelde een dringende vraag aan Celine Fremault, de Brusselse minister bevoegd voor Leefmilieu. Want het Brussels gewest heeft het voorzitterschap over de Klimaatscommissie. Hoe is de stand van zaken? De minister was diplomatisch in haar antwoord en wees niemand met de vinger. Maar het is duidelijk: de strubbelingen zijn groot.

De vier overheden trekken niet aan een zeel. Het geeft te denken: als vier overheden in een klein land het al niet eens worden, hoe wordt dit vraagstuk dan op wereldschaal aangepakt?

Jef: “Defaitisme is niet op zijn plaats. Dit is te belangrijk. Ik hoop dat het kleinste gewest zal laten zien waar het groot in is. Dat het verschillende partijen kan verenigen achter één doel. De Brusselse minister probeert de angel uit de discussie te halen door een en ander te objectiveren: met een verdeelsleutel op basis van het bevolkingsaantal bijvoorbeeld. Ik hoop dat dit gaat werken. Zo niet, gaat België (en ook Brussel) een heel slechte beurt slaan in Parijs.”

Jef postte begin mei een artikel over de dagvaardiging van de Klimaatzaak.

Lees hier de dringende vraag van Jef Van Damme aan de Brusselse minister over de impasse bij de onderhandelingen binnen de Nationale Klimaatcommissie alsook het antwoord, gestel op 20/5/2015 (NL).