3 jaar Mobiliteitsbeleid

woensdag 24 maart 2010
Terug naar overzicht

3 jaar Mobiliteitsbeleid

De Gentste Steenweg werd een éénrichtingsstraat. Het autoverkeer kan voortaan enkel in de richting van het kanaal, fietsers kunnen op een fietspad in beide richtingen. Dit zorgt voor mindere opstoppingen voor het doorgaand verkeer, makkelijker laden en lossen voor de handelaars en meer ruimte voor de fietser. Zowel voor als na de invoering bleek uit een enquête bij alle omwonenden dat ruim 2/3 voor deze nieuwe inrichting was!

Parkeren in Molenbeek werd gereglementeerd. Rode (betalend voor iedereen), groene (betalend behalve voor bewoners) en blauwe (maximaal twee uur parkeren behalve voor bewoners) zones werden ingevoerd. De wijken Karreveld, Historisch Centrum en Kerkhof zijn reeds gereglementeerd. De Maritiemwijk en de wijk Beekkant volgen nog in 2010. Stelselmatig zullen ook andere wijken aangepakt worden. Hierdoor zijn handelszaken beter bereikbaar en Molenbekenaren kunnen gemakkelijker parkeren met de bewonerskaart.

Verkeersvrij maken van het gemeenteplein. Op initiatief van Jef Van Damme werd een studie opgestart met de bedoeling van het gemeenteplein weer een echte ontmoetingsplaats een aangename openbare ruimte te maken, zonder auto's op het plein. Ondertussen is de financiering van de heraanleg voorzien in het wijkcontract Belle Vue en komt er een oplossing voor het parkeren voor de buurtbewoners. De werken starten in 2012 of 2013.

Aankoop snelheidsmeters en aanleg snelheidsremmers. Deze tellen het aantal auto's in bepaalde straten en constateren de overdreven snelheid. Als er regelmatig te snel wordt gereden, worden snelheidsremmers geïnstalleerd.

Aanleg fietsinfrastructuur. In 2007 was er 1,2 km fietspaden in Molenbeek, vandaag is dit al 6,9 km. Ook het aantal éénrichtingsstraaten waar fietsers in beide richting in kunnen, steeg van 60% naar meer dan 80% van alle éénrichtingsstraten