3 jaar Onderwijsbeleid

woensdag 24 maart 2010
Terug naar overzicht

3 jaar Onderwijsbeleid

Oprichting van een Nederlandstalige pedagogische cel. Deze ondersteunt de directies en leerkrachten van alle gemeentelijke scholen en organiseert overkoepelende culturele en sportactiviteiten voor de Molenbeekse scholen van alle netten.

Beveiliging van de Molenbeekse schoolomgevingen. Zo goed als alle scholen kregen een heraanleg van voetpaden en wegen en invoering van zones 30 aan de schoolingang. Een mooi voorbeeld vind je in de Paruckstraat.

Uitwisseling van taalleerkrachten. Op vraag van Jef Van Damme startte school Windroos in april 2008 met een uitwisseling met school Rose des Vents. Franstalige leerkrachten geven Franse les in de Nederlandstalige school en omgekeerd. Na het proefproject wordt dit georganiseerd in alle Molenbeekse scholen. Een eerste stap naar echt meertalig onderwijs!

Renovatie en uitbreiding van de scholen Regenboog en Paloke. Beide scholen trokken na jaren van werken in hun volledig vernieuwd schoolgebouw. Voor school Regenboog zijn er daarnaast nog concrete plannen voor een volledig nieuwe uitbreiding.

Goedkeuring bouw nieuwe school. De plannen voor de nieuwe school in de Zaadstraat, vlakbij het Weststation, worden momenteel getekend. De gemeente is al eigenaar van het stuk grond waarop de school zal gebouwd worden en een subsidieaanvraag bij de Vlaamse Gemeenschap werd al ingediend. De bouw zou moeten starten binnen 2 à 3 jaar.

Start project School in de Buurt- Buurt in de School. Ouders worden via georganiseerde schoolbezoeken en infoavonden uitgenodigd om kennis te maken met scholen bij hen in de buurt. Bedoeling is dat ze zo beslissen om hun kinderen in groep in te schrijven en dat op die manier concentratiescholen weer echt gemengd worden.