?30% meer overlast in Brussel door nieuw spreidingsplan vliegroutes?

dinsdag 28 februari 2012
Terug naar overzicht

?30% meer overlast in Brussel door nieuw spreidingsplan vliegroutes?

Uit een simulatie van Leefmilieu Brussel blijkt dat de bijkomende overlast die het nieuwe spreidingsplan van de vliegroutes zou veroorzaken, erg groot is voor de Brusselaars. “De simulatie toont aan dat 30% meer Brusselaars blootgesteld zullen worden aan lawaai door de veranderde vliegroutes”, zegt Brussels Parlementslid Jef Van Damme. “Ik wil dat de Brusselse regering duidelijke standpunten inneemt en dat de Federale regering dit spreidingsplan nog aanpast vooraleer het te gaan gebruiken.”

Jef Van Damme heeft een parlementaire vraag gesteld aan minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck over de stand van zaken van het spreidingsplan van de vliegroutes. Dat plan werd nog ontwikkeld door voormalig staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en werd in 2010 goedgekeurd, maar is nog niet in werking getreden. Nu er opnieuw een Federale regering is, zou daar snel verandering in kunnen komen. “Maar het plan betekent vooral veel extra overlast voor de Brusselse kanaalzone. Een zone die – in tegenstelling tot wat Schouppe beweerde- zeer dichtbevolkt is”, aldus Jef Van Damme. “Daarom ben ik al van in het begin tegen dit spreidingsplan, en blijkbaar begint de Brusselse regering nu ook de problemen van het plan in te zien.”

Huytebroeck antwoordde op de parlementaire vraag van Jef Van Damme dat Leefmilieu Brussel een simulatie heeft gedaan om de overlast te berekenen die dit plan zou hebben voor de Brusselaars. De simulatie toont aan dat veel meer mensen blootgesteld zullen worden aan lawaai door de veranderde vliegroutes. “Nu worden tussen 23h en 6h 148.000 mensen blootgesteld aan een geluidshinder van meer dan 45dBa. Voor ongeveer 83.500 mensen is dat zelfs hoger dan 55dBa”, stelt Jef Van Damme. "Indien het spreidingsplan van Schouppe doorgevoerd wordt, zullen dat er veel meer worden. Maar liefst 31 procent méér Brusselaars zouden getroffen worden door geluidshinder tijdens de nacht. Tussen 7u ’s ochtends en 19u ’s avonds zouden dat er 18.4% meer zijn, en in de avond (19u-23u) 24.4% meer.”

"Voor mij is het onaanvaardbaar om over die dichtbevolkte kanaalzone met 200.000 inwoners meer vliegtuigen te sturen", aldus Jef Van Damme. “ Ik verwacht dan ook dat de huidige staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet dit plan nog gaat aanpassen en dat hij de simulatie die de Brusselse regering laten maken heeft, grondig bekijkt. En van de Brusselse regering verwacht ik dat zij de belangen van de Brusselaars zo goed mogelijk zal verdedigen.”  De Brusselse regering heeft alvast een milieueffectenrapport gevraagd aan de Federale regering over het nieuwe spreidingsplan.

Lees hier de parlementaire vraag: http://www.jefvandamme.be/files/parl_vragen/BHP_-_LM_-_IP_-_2012-02-07_de_gevolgen_van_het_nieuwe_spreidingsplan_van_de_vliegroutes_-_voorlopig_verslag.PDF

Lees hier een vroeger verschenen artikel over het spreidingsplan: http://www.jefvandamme.be/nl/dunbevolkte-kanaalzone-bestaat-niet