50% meer fietsers dankzij aanleg fietspad Poincarélaan

dinsdag 12 november 2013
Terug naar overzicht

50% meer fietsers dankzij aanleg fietspad Poincarélaan

In 2011 telde Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) het aantal fietsen op de Poincarélaan ter hoogte van Arts et Métiers. Hij pleitte voor de aanleg van een fietspad op één van de drie baanvakken. Nadat deze maand het fietspad eindelijk werd aangelegd door het Brussels Gewest, herhaalde hij de fietsentelling. Het aantal fietsers steeg van 60 naar 88 per uur tijdens de spits. Jef Van Damme: “Een significante stijging die aantoont dat investeren in infrastructuur loont. Maar het aantal fietsers blijft beperkt. Om meer pendelaars en Brusselaars op de fiets te krijgen, moet er werk gemaakt worden van vlakke fietssnelwegen die niet onderbroken worden. En daar knelt het schoentje: het nieuwe fietspad stopt aan de Ninoofsepoort en het Zuidstation.” Jef Van Damme pleit sinds 2011 voor de aanleg van een vrijliggend fietspad op de hele Kleine Ring.

Begin oktober legde Mobiel Brussel in elke richting een fietspad aan op 1 van de 3 rijstroken op de Poincaré- en Zuidlaan tussen de Ninoofsepoort en het Zuidstation. Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) steunt de aanleg van het fietspad. Hij pleit al sinds 2011 voor een vrijliggend fietspad op de hele Kleine Ring. Hij stelde ook een fietsteam samen om zijn pleidooi met tellingen kracht bij te zetten.

Fietspad trekt meer fietsers aan

In 2011 telde het fietsteam op de Poincarélaan gemiddeld 60 fietsen per uur tijdens de spits. Nu het fietspad is aangelegd werd de telling herhaald. Vandaag fietsen er gemiddeld 88 fietsers per uur tijdens de spits, of een toename van bijna 50%. Jef Van Damme merkt op dat het fietspad meer fietsers aantrekt, maar dat het aantal fietsers beperkt blijft.

Jef Van Damme: “Het fietspad stopt vandaag ter hoogte van de Ninoofsepoort en aan het Zuidstation. Er is nog geen sprake van een continu fietspad waardoor vooral avonturiers vandaag de fiets nemen.

Maak de Kleine Ring volledig befietsbaar

Jef Van Damme: “De Kleine Ring is vandaag een woestijn voor de fietser. Nochtans is er plaats genoeg voor vrijliggende fietspaden.” sp.a stelt vast dat de aanleg van fietspaden de voorbije jaren in stilgevallen. De stijging van het aantal fietsers stagneert samen met de investeringen in fietsinfrastructuur.

Deze telling toont aan dat fietspaden ook fietsers aantrekken. sp.a wil dan ook investeren in vlakke fietssnelwegen die niet onderbroken worden, te beginnen met de Kleine Ring. Volgens Jef Van Damme kan op korte tijd een continu en vrijliggend fietspad in beide richtingen gerealiseerd worden tussen Sainctelette en de Kruidtuin.

 

Hoe wil sp.a continue fietspaden op de Kleine Ring realiseren?
Fietsstraten maken van ventwegen; continuïteit verzekeren op kruispunten en ter hoogte van Sainctelette, Ninoofsepoort, Zuid en Rogier; bij heraanleg vrijliggende fietspaden voorzien en autorijstroken omvormen tot fietspad.