Aanmelden in de basisschool tot eind februari

woensdag 08 februari 2012
Terug naar overzicht

Aanmelden in de basisschool tot eind februari

De aanmeldingen van kinderen geboren in 2010 in een Nederlandstalige basisschool in het Brussels Gewest zijn van start gegaan. Nog tot eind februari kunnen zij aangemeld worden in de scholen naar hun keuze. Ondertussen werd er ook een studie uitgevoerd die bewees dat de kleur of nationaliteit van klasgenootjes de schoolresultaten niet beïnvloeden.

Nog heel de maand februari kunnen ouders hun kinderen geboren in 2010 aanmelden in alle Nederlandstalige basisscholen in het Brussels gewest. Afhankelijk van het aantal vrije plaatsen en de toewijzingscriteria kan hun kind dan ingeschreven worden. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol in de toewijzing van een school. Opgelet: vanaf dit jaar moeten ouders die aangeven dat ze recht hebben op een voorrangsplaats de bewijsdocumenten binnen de 7 dagen na het aanmelden indienen. Er zijn twee groepen van kinderen die voorrang krijgen: de GOK-leerlingen en de leerlingen met thuistaal Nederlands. Alle informatie bevindt zich op www.inschrijveninbrussel.be.

“Kinderen die thuis Nederlands spreken bijvoorbeeld, krijgen voorrang”, zegt schepen van Nederlandstalig Onderwijs Jef Van Damme. “Ik vind het belangrijk om een afspiegeling van de wijken waarin de scholen liggen in de scholen terug te vinden, en in sommige Molenbeekse scholen ontbreekt het aan Nederlandstalige kindjes. Daarom vind ik die voorrangsregeling goed en heb ik enkele jaren geleden het project ‘Samen naar School in de Buurt’ opgestart. Dat wil Nederlandstalige ouders aanzetten om in groep hun kinderen in te schrijven.”

Jef Van Damme is helemaal overtuigd dat een goede sociale mix elk kind ten goede komt. “De idee leeft sterk dat een school minder goed wordt als er veel kinderen van allochtone afkomst zitten. Je ziet de ‘blanke’ kinderen dan wegtrekken. Maar uit een recente studie van onderzoekers van de KU Leuven en de UGent blijkt dat de kleur van de klasgenootjes de leerprestaties niet beïnvloeden. Het is eerder de sociaaleconomische achtergrond van de eigen ouders, zo bleek.”

Uit het onderzoek blijkt verder nog dat kinderen van middenklasseouders in elke school goed presteren. Een concentratie van kansarme leerlingen is vooral een probleem voor die kansarme leerlingen zelf.

“Dit bewijst dat kwaliteitsvol onderwijs niet in gevaar wordt gebracht door het feit dat er leerlingen in de klas zitten die geen Nederlands spreken of kansarm zijn”, zegt Jef Van Damme. “Ik wil dan ook een pleidooi houden voor de Molenbeekse basisscholen die stuk voor stuk mooi werk leveren en kwaliteitsvol onderwijs bieden.”

Nuttige links:

Studie: http://www.brusselnieuws.be/artikel/witte-zwarte-school-geen-invloed-op-prestaties
www.inschrijveninbrussel.be
www.samennaarschoolindebuurt.be