Afgelopen editie van School in de buurt voorzichtig succes

dinsdag 07 juni 2011
Terug naar overzicht

Afgelopen editie van School in de buurt voorzichtig succes

Het project School in de Buurt, dat ouders van kinderen die naar de onthaalklas moeten via georganiseerde schoolbezoeken en info-avonden kennis laat maken met scholen bij hen in de buurt, loopt nu al enkele jaren.  “Stilaan kunnen we spreken van een echt succes”, zegt Jef Van Damme, schepen van Nederlandstalig Onderwijs in Molenbeek. “ We zien dat er steeds wat meer Nederlandstalige kindjes instromen in de scholen die deelnemen aan het project.”

“Nu de inschrijvingen voor volgend schooljaar in elke school min of meer definitief zijn, is het mogelijk een evaluatie te maken van de afgelopen editie van School in de Buurt”, zegt Jef Van Damme. “Als we de gunstige evolutie van de instroom van Nederlandstalige kinderen in de onthaalklas bekijken, kunnen we enkel concluderen dat het project stilaan haar vruchten afwerpt. Toch zal dit project pas op lange termijn haar volle nut en verdienste bewijzen.”

De opkomst bij de georganiseerde infoavonden was binnen de verwachtingen. Op de infoavonden in Sint-Jans-Molenbeek waren er in totaal 38 ouderparen aanwezig, in Anderlecht waren er dat 19. Voor de schoolbezoeken bleken vooral de Molenbeekse scholen Regenboog, Vier Winden en Windekind populair. Van die ouders die een deelnemende school bezochten in het kader van dit project,  hebben uiteindelijk 15 ouders een toewijzing voor hun kind in één van deze scholen gekregen. Dit wil zeggen dat deze ouders hun kind daar aangemeld hebben en ook een gunstige rangschikking kregen om daar te mogen inschrijven.

“We hebben dus 15 ingeschreven kindjes die we rechtstreeks aan School in de Buurt kunnen linken, maar in totaal hebben 70 Nederlandstalige kinderen zich ingeschreven in een school die deelnam aan het project. Het is moeilijk te bepalen wie van deze kinderen dankzij het project ingeschreven heeft“, zegt Jef Van Damme. “Maar cijfers zeggen niet alles. Wij hebben ouders en scholen dus ook bevraagd over hun ervaring met het project. En ook die indrukken zijn positief: ouders zijn enthousiast over de manier waarop ze de schooltjes kunnen leren kennen, ze krijgen de kans om veel vragen te stellen, en ze zijn enthousiast over de mogelijkheid om in contact te komen met andere Nederlandstalige ouders die een buurtschool overwegen. Zo kunnen ze afspraken maken of indrukken met elkaar bespreken. Maar ook voor de deelnemende scholen is het interessant om zich in te schakelen in één project om zo gezamenlijk naar de ouders te stappen, hen kennis te laten maken met de school en hen te overtuigen van de kwaliteiten van een school in de buurt. En zelfs indien de ouders hun kind niet inschrijven in één van de scholen, vinden de scholen het project toch positief omdat het de perceptie van de ouders op de werking van deze scholen verandert.”

In september start de nieuwe editie van school in de Buurt: dan worden de data voor de info-avonden en openschooldagen bekendgemaakt, en wordt de informatiecampagne gestart, met onder andere een vernieuwde website.

 

Overzicht van het aantal Nederlandstalige kindjes in de onthaalklas: