Begroting VGC 2013: imago primeert op beleid

vrijdag 14 december 2012
Terug naar overzicht

Begroting VGC 2013: imago primeert op beleid

Vanochtend werd in de VGC-Raad de begroting voor het dienstjaar 2013 goedgekeurd. Deze zitting was tegelijk de vuurdoop voor Jef Van Damme als fractieleider voor sp.a. De sp.a-fractie onthield zich bij de stemming, want ze gaat niet akkoord met de keuzes van het College.

De enige winnaars van deze begroting zijn communicatie en IT. Middenveld en VGC-personeel boeten in aan middelen. Er wordt vooral geld gepompt in promotie en eigen structuren. De mensen op het terrein krijgen een almaar kleiner deel van de koek. Het College bestuurt bovendien in een vacuüm. 700 VGC-personeelsleden voelen zich genegeerd, getuige het protest van de vakbonden. Het College wil de touwtjes strak in eigen handen houden, maar ondertussen liggen de Collegeleden overhoop met elkaar. Dat heeft het pijnlijke vertoon rond het Seniorencentrum wel bewezen.

Het aandeel interne uitgaven is tijdens deze legislatuur met 10% gestegen. De uitgaven voor Cultuur, jeugd en sport en voor Welzijn en gezondheid dalen met 10%. Het College beknibbelt op de werking van organisaties, maar geeft zonder verpinken 640.000 euro méér uit aan eigen IT en communicatie. Het VGC-personeel zelf profiteert niet van deze verhogingen, maar kampt met stijgende werkdruk en klaagt over het totaal gebrek aan sociaal overleg.

De band tussen het middenveld en de VGC komt onder druk te staan. Nochtans kent het middenveld als geen ander de echte noden van de Brusselaars. In plaats van al hun energie in de Brusselaars te steken, moeten organisaties als het Seniorencentrum, D’Broej of de socio-culturele verenigingen volgend jaar in onzekerheid werken.

Het debacle rond het Seniorencentrum getuigt van non-beleid. De Lille beslist op eigen houtje het Seniorencentrum de facto failliet te verklaren. Na een breuk in de meerderheid, luid protest van sp.a en van de Brusselse senioren komt het Collegelid met de staart tussen de benen met een amendement op de proppen. Het Seniorencentrum krijgt zes maanden uitstel van executie. Dat is een salomonsoordeel. Het Seniorencentrum kan inderdaad een expertisecentrum worden, maar veranderingen bereik je niet door de bulldozer boven te halen.

 

Om de tussenkomst na te lezen, klik hier.