Beheerd parkeren in Kerkhofwijk!

vrijdag 12 februari 2010
Terug naar overzicht

Beheerd parkeren in Kerkhofwijk!

Het gereglementeerd parkeren dat in de Karreveldwijk en in het Historisch Centrum gelanceerd werd, is nu volop draaiende. 'We willen stilaan het beheerd parkeren verder uitbreiden zoals voorzien in het parkeerplan. Op vraag van de lokale handelaren rond de kerkhofwijk hebben we het beheerd parkeren iets sneller ingevoerd dan voorzien,' meldt Jef Van Damme.

'De eerste, tweede fase en derde fase van het gereglementeerd parkeren in Molenbeek lopen volop: de Karreveldwijk, het Historisch Centrum en nu de kerkhofwijk. Nadien nemen we het parkeerbeleid onder handen in de Maritiemwijk in de zomer van 2010. Het beheerd parkeren is nu definitief in voege en we zijn blij dat ook de bewoners en handelaren het positieve effect ervan ondervinden,' vermeldt Jef Van Damme.

Na anderhalf jaar functioneren blijkt uit een eerste evaluatie dat het gereglementeerd parkeren een nuloperatie oplevert. Zowel inkomsten van het beheerd parkeren als uitgaven aan administratief personeel, stewards en installatie en onderhoud van parkeermeters resulteren in een break-even. Jef Van Damme is tevreden: "Doel is niet dat de gemeente hier geld aan verdient, wel dat het aangenamer leven wordt in Molenbeek."