Bouw nieuwe Nederlandstalige school in de Zaadstraat

maandag 06 december 2010
Terug naar overzicht

Bouw nieuwe Nederlandstalige school in de Zaadstraat

Het plaatstekort in het onderwijs is een schrijnend probleem in Molenbeek. Daarom heeft schepen Jef Van Damme, samen met het gemeentebestuur van Molenbeek, al 2 jaar geleden haar goedkeuring gegeven om een nieuwe school te bouwen. Het gaat om een nieuw gebouw voor de basisschool 'Tijl Uylenspiegel' dat nu aan de De Koninckstraat en de Begijnenstraat gelegen is. Het nieuwe schoolgebouw zou opgetrokken worden in de Zaadstraat. Op dit moment start het studiebureau met het opmaken van de plannen.

Voor het nieuwe schoolgebouw gaat het om een herlokalisatie van de bestaande school 'Tijl Uylenspiegel' die ook wordt uitgebreid. De huidige school telt 120 leerlingen verspreid over twee locaties. Het nieuwe gebouw moet 300 leerlingen kunnen ontvangen. 'Tijl Uylenspiegel' zit nu verdeeld op twee sites en is gemengd met een Franstalige school. Jef Van Damme: 'De vermenging van twee verschillende gemeentescholen en de verspreiding op twee verschillende sites zorgt voor heel wat organisatorische problemen en is noch voor de Frantalige noch voor de Nederlandstalige school een goede zaak. Het gebouw is bovendien sterk verouderd en toe aan vernieuwing'.

De nieuwe schoolsite is niet ver verwijderd van de oude en zal in de buurt van het Weststation liggen, vlakbij de wijk Park Village. Een subsidieaanvraag zal worden ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap. “De gemeente Molenbeek zal voor 30 % meefinancieren en heeft de wil om het Nederlandstalig onderwijs in de gemeente te versterken,” besluit Jef Van Damme. Het totale project zal zo'n € 4 000 000 kosten. Het studiebureau, Urban Platform, is in oktober gestart met opmaken van de plannen.