Bruggen over het kanaal, ze komen eraan

dinsdag 29 augustus 2017
Terug naar overzicht

Bruggen over het kanaal, ze komen eraan

Eindelijk is er schot in de zaak. Bouwheer Beliris heeft deze zomer een aanvraag van onderzoek voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de brug tussen de Ninoofsepoort en Belle Vue, alsook voor die tussen de Locquenghienstraat en de Sint-Mariastraat. Vele kanaalbewoners wachten er op, al meer dan tien jaar.

Veel Brusselse wijken worden doorsneden door steenwegen, of door het kanaal. Het kanaal is een breuklijn. En dat is jammer. Want het maakt de kanaalwijken tot eilandjes. Terwijl een levendige stad juist nodig heeft dat bewoners zich makkelijk kunnen verplaatsen van de ene naar de andere wijk. Mensen moet elkaar kunnen ontmoeten in de stad.

De maat der dingen

Mobiliteit in Brussel is vaak ontwikkeld op maat van automobilisten. Dat merk je ook aan het kanaal. De huidige bruggen over het kanaal zijn vooral gericht op autoverkeer. Oversteken als fietser of voetgangers is er een gigantische opgave. Het autoverkeer is druk, gevaarlijk voor fietser of voetganger en vaak is het ook een omweg. De nieuwe bruggen moeten dat veranderen.

Het is hoog tijd. Er zijn al jaren plannen voor bruggen voor zwakke weggebruikers. Maar op een plan kun je het kanaal niet over. De werken starten begin 2019. Ik hoop van harte dat het nu vooruit zal gaan. Samenleven in de stad start op straat. En dus moet je wijken met elkaar verbinden, zodat mensen samenkomen en elkaar ontmoeten.

Beeld: In 2014 voerde een groep sp.a'ers een actie aan het kanaal aan Graaf van Vlaanderen, met ballonnen beeldden ze uit hoe een brug over het kanaal de wijken met elkaar zou verbinnen