Brussel, een stad om te blijven

maandag 13 januari 2014
Terug naar overzicht

Brussel, een stad om te blijven

Ninoofsepoort, hot topic

Aan het begin van het jaar stond de Ninoofsepoort in het oog van de storm door een schietincident. Het was een verschrikkelijk voorval. Er is geen sluitende verklaring. Maar het plaatste Molenbeek meteen in een slecht daglicht. Tal van mensen hadden commentaar. Iedereen was plots een Molenbeek- en Brusselexpert. De Ninoofsepoort werd een hot topic, terwijl er in het verleden nooit over werd geschreven, want te lokaal… Nochtans gebeuren er ook mooie dingen. Dat komt niet in de pers. Op het multiculturele wijkfeest komt geen journalist af. De Ninoofsepoort verdient meer aandacht. Niet omwille van een vreselijk schietincident. Wel omdat hier de toekomst van België wordt bepaald.

Molenbeek is een sociale roltrap

Wat bedoel ik daarmee? Brussel, en Molenbeek in het bijzonder, is de sociale roltrap van België. Molenbeek is de plek waar bepaald wordt hoe het België van morgen er zal uitzien. Molenbeek kende tussen de verkiezingen van 2006 en 2012 een bevolkingsgroei van meer dan 10%. Je zou verwachten dat het aantal mensen dat in 2012 voor de eerste keer stemde in Molenbeek, ook zo’n 10% bedraagt. Maar in realiteit is het veel hoger. Een derde van de Molenbekenaren bracht voor de eerste keer zijn stem uit in 2012. Anders uitgedrukt: meer dan 30% van de Molenbeekse stemgerechtigde bevolking van 2012, woonde in 2006 nog niet in Molenbeek. In 6 jaar tijd kwamen er dus heel wat nieuwe inwoners bij. Tegelijk vertrok er een groot deel uit de gemeente, naar middenklassewijken in en rond Brussel. Het is al jaren zo.

De mensen die wegtrekken zijn vaak middenklassegezinnen, op zoek naar meer groen, meer ruimte, minder vervuiling,.... Men denkt vaak dat die middenklassegezinnen hoog opgeleide Nederlandstaligen of Franstaligen zijn. De realiteit is veel complexer. Een groot deel van de vertrekkers heeft vreemde roots. Ze zijn hier arm geboren of arm toegekomen en hebben zich sociaal en economisch opgewerkt. Ze zijn de sociale ladder opgeklommen. En eens ze zijn opgeklommen, nemen ze de wijk naar rustigere en groenere oorden.

Molenbeek is – met andere woorden  – de sociale roltrap voor heel veel mensen. Dat is fantastisch. Maar er is ook een keerzijde. In Molenbeek is het vaak opnieuw beginnen. Met nieuwkomers helemaal onderaan de sociale ladder. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Het lijkt alsof er niets verandert in Molenbeek. Maar er verandert erg veel.

Hou de middenklasse in de stad

De grote uitdaging voor Molenbeek (en bij uitbreiding Brussel) is ervoor zorgen dat middenklassegezinnen de stad niet langer ontvluchten. Met goede woningen, minder geluidsoverlast en luchtvervuiling, meer publieke ruimte en groene parken, veilige en propere straten. Kortom, de dingen die iedereen, arm of rijk, nodig heeft. Dat zijn dingen die ertoe doen.

En zo kom ik terug bij de Ninoofsepoort. Ik hoop vurig op de opwaardering van deze stadskanker in 2014. Na jaren van uitstel is het hoog tijd. De plannen voor de opwaardering zijn er. Voer ze uit. Dit moet een prachtwijk in de stad worden. Een plaats waar mensen willen blijven. Hier ligt de toekomst van Molenbeek, van Brussel, maar eigenlijk ook van heel ons land.

Ik hoop dat eenieder die de voorbije week zo hard bezig is geweest met de Ninoofsepoort, deze plek de volgende 51 weken niet zal vergeten!