Brussel heeft ruimte (en middelen) nodig om te sporten

dinsdag 02 juli 2013
Terug naar overzicht

Brussel heeft ruimte (en middelen) nodig om te sporten

Op maandag 1 juli vond er een samenwerkingscommissie plaats in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport. In de commissie werd vooral duidelijk dat Muyters (Vlaams minister van Sport) en De Lille (VGC-collegelid bevoegd voor Sport) niet overeenkomen. Minister Muyters voelt zich niet geroepen om Vlaamse sportinfrastructuur uit te bouwen in Brussel. Collegelid De Lille zei in het verleden herhaaldelijk dat Vlaanderen middelen en de regierol voor sport aan de VGC moet geven. Op de vergadering stuurde hij zijn kat: De Lille ging de confrontatie met Muyters niet aan.

Nochtans staat voor alle beleidsmakers buiten kijf dat Brusselaars de mogelijkheid moeten krijgen om te sporten. En dat er dus sportinfrastructuur moet komen. Maar wie dit moet betalen, daarover is discussie. Sport is een gemeenschapsbevoegdheid. Het Gewest mag dus geen sportinvesteringen doen, want dan overschrijdt het zijn bevoegdheden… Vlaamse sportinfrastructuur is er niet. Muyters wil niet ingrijpen. VGC-collegelid De Lille, bevoegd voor Sport, geeft Muyters de schuld.

De kern van de zaak is dat de bevolking van Brussel toeneemt, met veel jonge mensen. Vooral in dichtbevolkte wijken van de arme sikkel – waar weinig kwalitatieve openbare ruimte is – groeit de bevolking aan. Die jonge gasten moeten hun energie kwijt kunnen, liefst door te sporten… De uitbouw van sportinfrastructuur is nodig. Infrastructuurwerken zijn een proces van lange adem. De eerste stap is evenwel dat de twee betrokken partijen (Muyters en De Lille) overeenkomen. Voorlopig is er geen beterschap in zicht.

TV-Brussel maakte een reportage. Om de reportage te bekijken, klik hier