Brussel verjongt, VGC bespaart op speelpleinen

maandag 03 juni 2013
Terug naar overzicht

Brussel verjongt, VGC bespaart op speelpleinen

Parlementslid Jef Van Damme (sp.a) vraagt meer speelpleinwerking voor de 12.000 kinderen die tijdens de vakanties niet meer op de VGC speelpleinen terecht kunnen.

Jef Van Damme (sp.a) interpelleerde Collegelid Bruno De Lille over de VGC Speelpleinen. Uit het antwoord blijkt dat het aantal kinderen waarvoor de VGC speelpleinen organiseert sinds 2009 gedaald is van 31.500 kinderen tot 19.500 kinderen. Bovendien verdwijnt er een speelplein, daalt het aantal busophaalpunten, en wordt het aanbod tijdens de kerstvakantie helemaal geschrapt.

Van Damme: “Op een moment dat iedereen net beseft dat de verjonging van Brussel smeekt om meer voorzieningen, bespaart het College dit jaar 70.000 euro op de speelpleinwerking. Onbegrijpelijk, temeer omdat het College in haar regeerakkoord beloofde het aanbod te vergroten. De VGC-speelpleinen bieden zinvolle en leuke activiteiten waar kinderen bovendien het Nederlands als speeltaal aanleren. Voor de kinderen en hun ouders moeten we het aanbod drastisch verhogen.” 

In het Regeerakkoord en daarop volgende beleidsverklaringen beloofde het College duidelijk het aanbod van de verschillende speelpleinen te vergroten. Jef Van Damme: “In plaats daarvan trekt het College in de laatste begroting 70.000 euro minder uit voor de speelpleinen. Het aanbod is met maar liefst 1/3 gedaald. Het aantal busophaalpunten belangrijk voor de laagdrempelige toegang tot de speelpleinen daalt van 6 naar 4. In de kerstvakantie wordt er vanaf dit jaar geen enkel speelplein meer voorzien, tot mijn verbazing was het bevoegde Collegelid hiervan zelfs niet op de hoogte.”

Jef Van Damme benadrukt de waarde van de VGC speelpleinen: “In deze tijd van het jaar gaan duizenden ouders op zoek naar zinvolle vrijetijdsbesteding voor hun kinderen voor de zomervakantie. De speelpleinen van de VGC zijn een vaste waarde in deze stad en staan bekend als toegankelijke en kwalitatieve activiteiten waar duizenden Brusselse jongeren in de vakanties kunnen sporten en spelen. Bovendien zijn de VGC‐speelpleinen de perfecte manier om het Nederlands al spelenderwijs te leren. Nu wordt steeds moeilijker om een plaats te vinden.”

Jef Van Damme roept het bevoegde collegelid Bruno De Lille dan ook op om zich te houden aan zijn belofte: “Ik vraag dat er gewerkt wordt aan een uitbouw van de vrijetijdsinitiatieven voor kinderen en groene speelruimtes in deze stad. Zoals iedereen weet, komen er in onze stad in sneltempo kinderen bij. We hebben dus geen besparingen nodig, maar extra investeringen.”