Brusselse eco-regering schrapt fietsinfrastructuur

maandag 01 maart 2010
Terug naar overzicht

Brusselse eco-regering schrapt fietsinfrastructuur

Vandaag stelde Minister van Openbare Werken haar concrete beleidsplannen voor aan de pers. Niet veel nieuws onder de zon: 26 van de 31 projecten dateren immers van haar voorganger. Maar in tegenstelling tot wat ze reeds meerdere malen verkondigd heeft, worden er geen projecten geschrapt. Tenzij de fietsinfrastructuur aan de Mettewielaan… Deze regering kiest er bovendien ook voor om geen enkel project met gescheiden fietspaden te realiseren. Een zeer vreemde keuze als ze van Brussel de ecocapital van Europa wil maken, stelt Brussels parlementslid Jef Van Damme.

Jef Van Damme: “We zijn blij dat Minister Grouwels zich alle projecten heeft eigen gemaakt die in de vorige legislatuur gestart waren. We vinden het evenwel jammer dat ‘duurzaamheid’ ook inzake openbare werken een hol begrip is voor deze regering. Na de afbouw van openbaar vervoer (10% minder budget, buslijnen die worden ingekort, frequenties die naar beneden gaan, inperking Noctis), schrapt de Minister nu ook fietsprojecten: nl. in de Mettewielaan.

sp.a Brussel is ook bezorgd omwillen van volgende elementen:

- geen enkel project voor gescheiden fietspaden: ondanks de herhaaldelijke claims van Groen! en ondanks de onlangs door het parlement goedgekeurde fietsresolutie. Jef Van Damme: “Integendeel, een groot project met gescheiden fietspaden wordt zelfs geschrapt! De heraanleg van de Mettewielaan is zeer onduidelijk”.

- alternatieve financiering voor de herinrichting van de tunnels: “Betekent dit tolheffing? Die werd recent toch uitgesteld? Betekent dit dat de renovatie van de tunnels er niet komt? Terwijl ze broodnodig is voor onze veiligheid.”aldus Van Damme.

- Rogierplein: nog steeds onduidelijkheid of en hoe de luifel nu geplaatst wordt of niet, een project waar men nu al aan kon bezig zijn...

- budget herstellingen/onderhoud zou omhoog gaan: dit engagement vinden we niet terug in de begroting

- project Woestelaan: wordt het project afgevoerd? Er was al een vergunning voor afgeleverd maar nu spreekt men weer van een 'studie'. Wil dit zeggen dat alles opnieuw in vraag wordt gesteld?

Brussels Parlementslid Jef Van Damme: “Deze regering wil dat Brussel ecocapital van Europa wordt. Openbare Werken is in deze een sleuteldepartement. We merken echter dat Minister Grouwels geen ambitie heeft in die richting. We zijn dan ook benieuwd naar de reacties van de andere meerderheidspartijen, inzonderheid de Staatssecretaris bevoegd voor Mobiliteit”.