Brusselse politiehervorming, dringend nodig

maandag 20 november 2017
Terug naar overzicht

Brusselse politiehervorming, dringend nodig

De rellen van afgelopen zaterdag en woensdag lieten een spoor van vernieling na in Brussel. De daders van het geweld en de vernielingen moeten worden opgespoord en bestraft. Maar vooral: de Brusselse politie moet lessen trekken uit wat er is gebeurd. Want met de ordehandhaving op het moment van de feiten liep het grondig mis.

Er zijn twee grote uitdagingen voor de Brusselse politie. Ten eerste is er te weinig personeel door een structurele onderfinanciering en -bezetting. Maar ook zitten er te weinig Brusselaars in het politiekorps, waardoor de politie minder voeling heeft met wat er leeft in de wijken.

Maatregelen op lange termijn

sp.a wil een grondige hervorming van de Brusselse politie tot een eengemaakte Hoofdstedelijke Politie met een gedecentraliseerde wijkwerking. Maar dat kan Brussel niet zelf veranderen. Dat is een federale bevoegdheid. sp.a heeft een wetsvoorstel neergelegd in De Kamer voor een eengemaakte politiezone. De meerderheid (N-VA – MR – CD&V – Open VLD) blokkeert het voorstel.

Maatregelen op korte termijn

Toch zijn er ook maatregelen die Brussel zelf kan nemen.

1. Meer politie in de dichtbevolkte Brusselse buurten. De ‘KUL-norm’ die tot op vandaag de financiering van de zones regelt moet worden aangepast aan de gestegen bevolking.

2. Het korps moet diverser en lokaal verankerd zijn. Daarvoor moet de gewestelijke politieschool moet zelf haar inspecteurs kunnen rekruteren. Daarnaast moeten hulpagenten of gemeenschapswachten (die lokaal worden gerekruteerd) beter doorstromen naar het korps. 

3. Agenten met jaren ervaring in Brussel, dus met heel wat terreinkennis, moeten aangemoedigd worden ook in Brussel te blijven. Dat vraagt een specifieke aanpak. Met een hogere Brusselpremie, aangepaste werktijden, een goede regeling woon-werk verkeer moedig je aan dat agenten later in hun carrière doorstromen naar een wijkwerking.

Mijn partij heeft resoluties ter zake ingediend in het Brussels parlement.

Foto: rellen Brussel (reporters)