?Brusselse regering moet doorgaan met de invoering van het parkeerplan?

woensdag 02 november 2011
Terug naar overzicht

?Brusselse regering moet doorgaan met de invoering van het parkeerplan?

De Conferentie van Burgemeesters verwerpt het Gewestelijk parkeerplan, het plan dat het parkeren in Brussel moet harmoniseren.  “Heel spijtige zaak”, zegt Jef Van Damme (sp.a), Brussels parlementslid en schepen van Mobiliteit in Sint-Jans-Molenbeek. “Dit is volgens mij gewoon een conservatieve en hypocriete reflex van burgemeesters die hun macht (en geld) niet uit handen willen geven. Maar minister Grouwels heeft de goedkeuring niet nodig van de burgemeesters om door te gaan met het plan. Ik vraag dan ook dat zij verder gaat op ingeslagen weg. Het is tijd voor wat politieke moed.”

Het parkeerplan zoals het nu voorligt, vloeit voort uit de parkeerordonnantie die in 2009 in het Brussels parlement werd goedgekeurd op voorstel van toenmalig minister Pascal Smet (sp.a). Het plan ligt volledig in de lijn van deze ordonnantie: het tekent uniforme zones uit, legt de tarieven vast, en maakt afspraken voor controle en inning voor het hele Gewest. De gemeenten moeten dan een parkeerplan opstellen dat binnen dat kader past.

“En daar knelt nu net het schoentje”, denkt Jef Van Damme. “Vele burgemeesters willen een uniform parkeerbeleid tegenhouden omdat ze de macht om zelf tarieven te bepalen en zones vast te leggen, niet uit handen willen geven. Ze zijn bang hun eigen bevoegdheden en de inkomsten uit hun parkeerbeleid te verliezen. Het is jammer dat uit zo’n conservatieve reflex het goede idee om een gezamenlijk beleid te ontwikkelen, wordt tegengewerkt.”

 Bovendien gedragen vele burgemeesters zich ook hypocriet in deze zaak, vindt Jef Van Damme. “Heel wat burgemeesters zetelen ook in het Brussels Parlement en hebben de ordonnantie in 2009 mee goedgekeurd. Nu zijn ze tegen het plan dat, volledig in navolging van de ordonnantie,  gewoon de uitvoering regelt. Ik vind het heel spijtig dat de burgemeesters niet te vinden zijn voor een coherent gewestelijk parkeerbeleid. Iedereen weet dat een gewestelijk beleid de efficiëntie en logica van het mobiliteitsbeleid alleen maar ten goede kan komen.”

“Ik vraag dan ook aan minister Grouwels en de hele Brusselse regering om toch door te gaan met het parkeerplan. De goedkeuring van de burgemeesters is hiervoor immers niet nodig. We moeten nu vooruit. In januari 2009 heeft sp.a gezorgd voor een parkeerordonnantie die de basis legde voor een uniform parkeerbeleid. Drie jaar later staan we nog steeds op hetzelfde punt. Het is hoog tijd voor een doortastend en uniform parkeerbeleid voor een leefbare stad.”