Brusselse regering Vervoort II: commentaar Jef (3)

donderdag 30 oktober 2014
Terug naar overzicht

Brusselse regering Vervoort II: commentaar Jef (3)

In het Brussels gewest is er een wooncrisis. Brusselaars huren vaak een woning. Die woningen zijn vaak verouderd en slecht geïsoleerd. Huurwoningen van goede kwaliteit (waar je je niet blauw betaalt aan energie) zijn er weinig. Sociale woningen zijn ook zeldzaam. Resultaat: Brusselaars met een klein budget moeten op de privémarkt huren. Ze komen uit bij woningen van slechte kwaliteit. Een groot deel van het gezinsbudget gaat op aan huur. Ondertussen staan er talloze woningen leeg.

In 2004 klonk het nog dat de Brusselse regering duizenden woningen zou bijbouwen binnen tien jaar. Dat was een fata morgana. De huidige regering heeft wat meer realiteitszin. Het gaat om concrete, haalbare projecten, hier en nu. En vooral: er komt ook een betere spreiding van de sociale woningen over het hele Brusselse Gewest.

De regering wil 6.500 nieuwe woningen bouwen tegen het einde van de legislatuur. Dat is ambitieus. Nu is het zaak om de plannen ook om te zetten in realiteit. Zoals de Minister-president het formuleerde: ‘mettre en œuvre, mettre en œuvre, mettre en œuvre’. Oftewel: bouwen, bouwen, bouwen.

Nieuwe woningen alleen is niet genoeg. Er zijn ook maatregelen nodig voor huurders: een huurtoelage voor die talloze gezinnen die recht hebben op een kwaliteitsvolle én betaalbare woning. Van deze maatregel is al lang sprake. Fouad Ahidar maakt er al jaren een punt van. Nu lijkt er schot in de zaak te komen. Er komt een evaluatie van de huurtoelage en een wettelijk kader voor een uitbreiding. Dat zou tegen eind 2015 rond moeten zijn.

Mijn wens: deze Brusselse regering zal de wooncrisis indijken.