Buurtbewoners bezoeken buurtschool!

donderdag 14 januari 2010
Terug naar overzicht

Buurtbewoners bezoeken buurtschool!

Een goed werkend online inschrijvingssysteem is een adequaat instrument om de wachtrijen te vermijden in het Nederlandstalig onderwijs. Maar scholen worden nog altijd gekozen op basis van een vermeende reputatie die vaak niet strookt met de werkelijkheid. Molenbeeks Schepen Jef Van Damme startte het project SCHOOL IN DE BUURT – BUURT IN DE SCHOOL op, met ondersteuningssubsidie van Vlaams Minister van Onderwijs, Pascal Smet, om ouders te laten kennismaken met de school in de buurt. Dit project zou als voorbeeld kunnen dienen voor heel wat Brusselse scholen.

Sinds 4 januari startte het nieuw online inschrijvingssysteem. Dit systeem zou de nachtelijke wachtrijen en de kampeertoestanden moeten voorkomen. De website sloeg wel even tilt omdat te veel mensen van bij de start wilden inloggen. Bovendien blijven heel wat ouders ongerust over het plaatstekort. Jef Van Damme: “Het is een goede zaak dat de ouders hun kinderen online kunnen inschrijven, maar het is vooral de perceptie van de ouders ten aanzien van de concentratiescholen die veranderd dient te worden.”

Op initiatief van de schepen voor onderwijs Jef Van Damme, werd eind vorig jaar in Molenbeek het project ‘school in de buurt – buurt in de school’ opgestart. Het doel van dit project is om meer Nederlandstalige kinderen aan te trekken in concentratiescholen en van de scholen terug buurtscholen te maken.

Naar het Antwerps succesvolle voorbeeld brengt dit project ouders bijeen en laat hen samen scholen bezoeken. Zo merken ze dat ze niet de enigen zijn die een buurtschool overwegen en zien ze scholen die ze anders misschien niet zouden bezoeken.

Zes Molenbeekse scholen namen deel aan het project en zetten eind vorig jaar hun deuren open. Alle Nederlandstalige ouders met een peutertje dat dit jaar naar school kan, werden uitgenodigd voor een infoavond en een openscholendag. “Ongeveer 45 ouders hebben deelgenomen aan de openscholendagen. De reacties van de ouders waren positief. Ik vind dit een mooie start! ” aldus Van Damme.

Jef Van Damme: “De deelnemende scholen kiezen voor de meerwaarde van een school die een afspiegeling is van de buurt. Ze bieden kwaliteitsvol onderwijs en hebben in de loop der jaren heel wat expertise opgebouwd inzake het nauwgezet opvolgen van de individuele schoolloopbaan van elk kind.”

Jef Van Damme: “Ik zal Minister Vanraes interpelleren over dit onderwerp: ik ga voorstellen om het principe van ‘school in de buurt – buurt in de school’ ook op Brussels niveau toe te passen. Dit betekent concreet dat er een coördinator zou moeten aangesteld worden die de open schooldagen helpt te organiseren in de concentratiescholen. Nu organiseert de VGC wel een virtueel project (samen naar school), maar het persoonlijke contact tussen mensen is volgens mij veel waardevoller.”