Bxl: socio-culturele verenigingen leveren in

vrijdag 19 maart 2010
Terug naar overzicht

Bxl: socio-culturele verenigingen leveren in

In 2006 kregen de socio-culturele verenigingen 1,06 miljoen van de VGC. In 2009 steeg dit tot 1,78 miljoen euro (+ 67% t.a.v. 2006). Intussen werd begin 2008 een nieuwe verordening opgemaakt, op vraag van en in samenspraak met de sector zelf. Deze zorgde voor een nieuwe dynamiek bij de lokale verenigingen, voor zekerheid op lange termijn voor de klassieke verbonden en voor groeimogelijkheden voor regionale verenigingen voor migranten. Verenigingen voor volwassenen, voor senioren, voor migranten en voor amateurkunsten, die twintig jaar lang naast elkaar leefden, ontmoetten elkaar en wisselden ervaringen uit in het Brussels Sociaal-Cultureel netwerk. De verenigingen zouden meer inspraak krijgen in het beleid van de gemeenschapscentra. Werkvormen tussen amateurkunsten en professionele kunsten (het Brussels Operettetheater, het Brussels Volkstejoeter) kregen de financiële ondersteuning waar ze recht op hadden.

Die inspanningen worden vandaag een voor een in vraag gesteld door het bevoegde Collegelid Bruno De Lille, gesteund door het voltallige college. Het Collegelid liet in januari 2010 weten dat de middelen voor 2009 niet voldoende zijn om iedereen volledig te betalen. Jef Van Damme: “Ik hou mijn hart vast voor de subsidies van 2010: het globale budget werd door het huidige College nog verminderd met 142.000 euro en zal dus zeker niet volstaan. Dit is des te meer merkwaardig omdat de middelen voor Cultuur, Jeugd en Sport licht stegen en de VGC in zijn geheel ook niet bespaarde, integendeel: de VGC-begroting voorziet voor 1,15 miljoen euro méér uitgaven”.

De koepelorganisaties zullen ‘tevreden’ moeten zijn met slechts 75% van het budget dat ze voorzien hadden. Jef Van Damme: “Dit College roemde tijdens de begroting de socio-culturele verenigingen als hoeksteen van het gemeenschapsleven in de hoofdstad, een laboratorium waar verenigingen uit het hinterland lessen kunnen trekken. Dure woorden die de verenigingen nu cash mogen betalen, want ze krijgen niet méér maar minder geld en dienen dit onder meer verenigingen te verdelen.”

Het Brussels parlementslid zal vrijdag het bevoegd Collegelid interpelleren en eisen om het budget bij de volgende aanpassing aanzienlijk te verhogen.