Co÷rdinatie Brusselse werven blijft dode letter

woensdag 31 augustus 2011
Terug naar overzicht

Co÷rdinatie Brusselse werven blijft dode letter

sp.a-parlementslid Jef Van Damme klaagt aan dat de Brusselse regering er niet in slaagt de Brusselse werven beter te coördineren en rekening te houden met de weggebruikers

Automobilistenvereniging Touring klaagt aan dat de vele werven in Brussel niet op elkaar zijn afgestemd, met hinder voor de weggebruikers tot gevolg. “Het is inderdaad bizar dat in Brussel vlak voor de start van het nieuwe schooljaar zo veel werven tegelijk plaatsvinden, zonder een duidelijke coördinatie”, zegt Jef Van Damme. “De werven zijn niet op elkaar afgestemd en er is géén voorafgaand overleg gepleegd met de vertegenwoordigers van de weggebruikers. Er bestaan nochtans duidelijke richtlijnen die de regering moet volgen om de werven op elkaar af te stemmen. Die ordonnantie is tijdens de vorige legislatuur op initiatief van mijn partijgenoot Pascal Smet goedgekeurd. Maar helaas blijft de coördinatie van de werven dode letter omdat de nieuwe regering geen uitvoeringsbesluiten heeft genomen.”

Het is belangrijk dat een stad investeert in het publieke domein en de openbare weg heraanlegt, vooral ook om de situatie van de zachte weggebruikers als de voetgangers en de fietsers te verbeteren. Jef Van Damme: “Maar natuurlijk moet er ook nagedacht worden over de hinder die deze werven veroorzaken voor de weggebruikers. Touring legt nu wel de nadruk op de pendelaars en de automobilisten, maar ook de buurtbewoners, de fietsers en de gebruikers van het openbaar vervoer hebben last van de slecht gecoördineerde werven. Stoepen worden om de 6 maand opgebroken en slecht hersteld, er is geen gepaste signalisatie voor fietsers bij werken, en de voetgangers moeten maar slalommen tussen de chaotische verkeerssituatie die veroorzaakt wordt door de slecht gecoördineerde werven.”

Jef Van Damme roept de regering op om zo snel mogelijk de nodige uitvoeringsbesluiten te nemen om de ordonnantie die de coördinatie van de werven in Brussel regelt in voegen te laten treden. “Het is ongelofelijk dat de bevoegde Minister haar administratie het veld instuurt als er klachten zijn over slecht gecoördineerde werven, terwijl zij zelf nalaat de nodige maatregelen te nemen om de regelgeving in werking te laten treden.”, aldus Van Damme.

(foto: Mobiel Brussel)

´╗┐