Deze legislatuur geen fietspad op Havenlaan

donderdag 22 september 2011
Terug naar overzicht

Deze legislatuur geen fietspad op Havenlaan

Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) vraagt een snelle oplossing voor de fietsers op de Havenlaan

Volgens Brussels minister Jean-Luc Van Raes is de heraanleg van de Havenlaan allicht definitief begraven. Door de juridische actie van Inter Environnement en een buurtbewoner dreigt de bouwvergunning te vervallen. “Het afvoeren van de plannen betekent naast een enorme schadevergoeding vooral dat er voor 2016 niets zal gebeuren in de Havenlaan. Er komt dus ook geen fietspad vóór 2016, wat nochtans altijd een zeer belangrijke doelstelling is geweest van de heraanleg van de Havenlaan.”, zegt mobiliteitsexpert en Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a).

Tien jaar geleden werd gestart met de plannen voor de Havenlaan. Deze werden voltooid in 2008 en hielden rekening met de bijzonder slechte staat van de laan, het manifeste gebrek aan infrastructuur voor de zwakke weggebruikers en de ontwikkeling van de kanaalzone in de directe omgeving van Tour & Taxis. Het fietspad dat voorzien was is een sluitstuk in de gewestelijke fietsroute Kanaal en zou de missing link opvullen tussen de kanaalzone in het centrum enerzijds en de volkswijken in Laken en Schaarbeek anderzijds.

Door de gebrekkige uitvoering van dit dossier, de interne verdeeldheid binnen de regering en de acties voor het behoud van de kasseien en platanen liggen de werken stil. Van Damme: “Het verwondert me dat regeringspartner Ecolo zeer actief betrokken is bij het verzet tegen de plannen die ze in 2008 zelf hebben goedgekeurd. Dat wijst erop dat er geen cohesie is binnen de regering. Dat komt nu tot uiting met een wel erg negatief resultaat: deze legislatuur zien we waarschijnlijk geen fietspad meer op de Havenlaan. Ik stel me toch vragen bij deze dynamiek binnen de Brusselse regering.”

Van Damme betreurt dat het alweer de fietser en de voetganger is die de prijs betaalt in dit dossier. “Vorige legislatuur hebben we beslist een einde te maken aan de onberijdbare Havenlaan en om het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen. Als de plannen en de procedures moeten overgedaan worden, betekent dit niet alleen een schadevergoeding die in de miljoenen loopt, maar opnieuw een cruciale fietsas die tot de volgende legislatuur wordt uitgesteld, deze keer onder druk van de groene regeringspartners.”