Dunbevolkte kanaalzone bestaat niet!

maandag 01 maart 2010
Terug naar overzicht

Dunbevolkte kanaalzone bestaat niet!

De federale regering met Premier Leterme en Staatssecretaris voor Mobiliteit Schouppe op kop, kondigde gisteren aan dat er een nieuw spreidingsplan komt voor het luchtverkeer van Zaventem. Nogal wat waarnemers en partijen zijn zeer tevreden en roemen het eindresultaat van dit reeds lang aanslepende dossier.

Jef Van Damme: "Voor de goed georganiseerde en mondige bewoners van de Noord- en Oostrand is dit misschien goed nieuws. Het is niet toevallig dat de MR – traditioneel zéér sterk in de Rand – dit toejuicht. Maar dit is niet goed voor de meest dicht bevolkte wijken van België en Europa. Laken, Molenbeek, de Brusselse vijfhoek en Anderlecht (de Kureghemwijk!) worden door de federale excellenties cynisch 'de weinig dicht bevolkte kanaalzone genoemd. Zij krijgen voortaan het gros van het vliegverkeer over hun hoofd.”

Met een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 15.000 inwoners per km2 en met pieken tot 20.000 km2 kent de Brussels kanaalzone de grootste bevolkingsdichtheid van heel West-Europa. De federale regering kiest dus niet voor de meest 'logische' oplossing, zoals ze zelf beweren, maar voor de gemakkelijkste. Jef Van Damme: “De federale regering kiest gewoon voor de weg van de minste weerstand en stuurt de vliegtuigen daar waar de minst mondige burgers wonen en er dus het minste verzet zal komen”.

Dat de Brusselse regering zwijgt is merkwaardig en is enkel te verklaren doordat verschillende partijen dit stilzwijgend goedgekeurd hebben. “Brussel levert 4 van de 5 vice-premiers in het federaal kabinet. De excellenties van Open VLD, CD&V, CdH en de PS zouden dit dus niet met hun Brusselse collega’s besproken hebben? Niemand gelooft dit. De federale regering zal niet naar buiten komen met een akkoord zonder groen licht van de Brusselse regering. Een tijdje geleden was dit spreidingsplan dé splijtzwam van de Brusselse regering. Nu lijkt het een fait-divers. Dus ofwel liegt er iemand, ofwel is de Brusselse regering van geen tel. Ik ben benieuwd welke uitleg het parlement zal krijgen over deze merkwaardige beslissing. En ik kijk ook uit naar de houding van de groene regeringspartijen die misschien de enigen waren die écht van niets wisten”, aldus de Brussels parlementair die zelf in de Kanaalzone woont.

Jef Van Damme zal de komende weken de nodige vragen stellen aan de Brusselse regering over de impakt van deze beslissing waar ze zogezegd niets van afwisten.