Een links beleid voor Brussel

vrijdag 19 oktober 2018
Terug naar overzicht

Een links beleid voor Brussel

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. De Brusselaars hebben voor linkse partijen gekozen. Ik vind dat die uitslag ook weerklank moet krijgen in het werk van de Brusselse regering. Dat was ook de teneur van mijn tussenkomst op de beleidsverklaring van Brussels minister-president Rudi Vervoort.

De goede resultaten van socialisten, groenen en in sommige gemeenten ook de PTB toont aan dat de Brusselaar een links beleid wil. Dat is een factor waar de Brusselse regering in haar beleid rekening mee moet houden.

De Brusselse regering gaat de laatste maanden van de legislatuur in. Er ligt nog heel wat werk op de plank.

Mijns inziens zijn dit de belangrijkste dossiers: een transversale aanpak rond armoede en de geplande sociale woningen moeten er sneller komen. De plannen en het geld zijn immers beschikbaar, maar de uitvoering gaat te traag. Verder wil ik dat de beloofde ordonnantie inzake openbaarheid van bestuur snel wordt goedgekeurd.

 

foto: reporters