Een Marshallplan voor de kanaalzone

maandag 20 maart 2017
Terug naar overzicht

Een Marshallplan voor de kanaalzone

Deze week woensdag zullen de Brusselse aanslagen een jaar geleden zijn. Molenbeek kwam toen heel negatief in beeld. Er kwam een ‘kanaalplan’ om een boost te geven aan politie- en veiligheidsdiensten in de kanaalzone. Een goede zaak, maar er zijn ook investeringen nodig. Een Marshallplan so to speak.

Het Marshallplan was een omvangrijk materieel hulpplan, opgezet door de Verenigde Staten. Het trad in drie jaar na de Tweede Wereldoorlog. Iets dergelijks heeft de kanaalzone nodig. Een plan dat werkt in de diepte en op lange termijn.

In het hart geraakt

De aanslagen van 22 maart 2016 hebben Brussel in het hart geraakt. Er vielen doden en gewonden en er was materiële schade. Maar ook het Brusselse samenhorigheidsgevoel kreeg zware klappen. De misdaden werden in hoofdzaak door mede-Brusselaars begaan.

Het federale Kanaalplan zet in op versterking van de politiediensten en verbeteren van de samenwerking en informatiedoorstroming. Dat is inderdaad belangrijk. Maar tegelijk wordt bespaard op onderwijsondersteuning, buurtwerking en welzijnsvoorzieningen. Dat valt niet te begrijpen.

Er is een vruchtbare voedingsbodem voor radicalisering en marginalisering in de wijken rond het Kanaal Willebroek-Brussel-Charleroi ontstaan. En die voedingsbodem is er nog altijd. Ze kwam er niet van vandaag op morgen. Ze zal ook niet een twee drie verdwijnen. Er zijn maatregelen nu nodig én maatregelen op lange termijn.

Sleuteldomeinen

Dit zijn de vier sleuteldomeinen uit het ‘Marshallplan voor de Kanaalzone’ van sp.a Brussel 

Een betrokken stadspolitie. De financiering van de Brusselse politie (de zogenaamde KUL-norm) moet worden aangepast aan de groei van de Brusselse bevolking.

Extra investeringen in onderwijs, vooral om schooluitval tegen te gaan. Jongeren die tijdelijk of definitief worden geschorst moeten beter begeleid worden. De leerplicht moet nauwer gecontroleerd worden.

Meer kansen op werk in de Kanaalzone. Discriminatie bij aanwervingen opsporen en bestraffen en bijkomende stageplaatsen voor Brusselse jongeren.

Investeren in een sterkere samenleving, met o.a. betere ondersteuning voor ouders van kwetsbare jongeren. Straathoekwerk moet nog meer uitgebouwd. Moderne, goed ingebedde en erkende moskeeën zijn partners om radicalisering tegen te gaan.     

foto: Henk Van hellem