Een op vijf Brusselse metrostations ligt er vuil bij of stinkt, 40% meer defecte roltrappen op een jaar tijd

dinsdag 28 augustus 2012
Terug naar overzicht

Een op vijf Brusselse metrostations ligt er vuil bij of stinkt, 40% meer defecte roltrappen op een jaar tijd

Jef Van Damme wil comfortabele metrostations met openbare toiletten en een grotere aanwezigheid van het personeel

Iedereen die af en toe de metro neemt kan getuigen over de vuile hoekjes of de bijwijlen penetrante geuren in de Brusselse metrostations. Sommigen vermijden de metro omdat ze er zich niet veilig voelen. Wie dringend naar het toilet wil, moet al heel veel geluk hebben. Roltrappen en liften zijn te vaak defect. Jef Van Damme wil dat de Brusselse regering dringend maatregelen neemt: “De Brusselaars hebben recht op toegankelijke, nette, en veilige metrostations. En ook bezoekers en pendelaars moeten zich op een aangename manier door de stad kunnen verplaatsen, de metrostations bepalen mee de indruk van de stad. Het metronet moet een visitekaartje voor Brussel worden, zoals dat bijvoorbeeld in Parijs of Londen het geval is.”

Voor het derde jaar op rij onderzocht Jef van Damme samen met medewerkers en vrijwilligers de 69 metro- en premetrostations van het gewest op parameters die peilen naar netheid, veiligheid en toegankelijkheid. Van Damme: “de resultaten zijn ontluisterend. 1 op 5 metrostations ligt er vuil bij; zwerfvuil slingert rond, de muren zijn beklad met graffiti of je wordt er verwelkomd door onaangename geuren. Slechts 4 van de 69 Brusselse metrostations beschikken over een publiek toilet, in Londen bieden meer dan 1 op 3 metrostations deze basisdienstverlening aan!”

De toegankelijkheid werd onderzocht door na te gaan of de reiziger vlot, met roltrap of lift, tot aan de perrons geraakt, essentieel voor mensen met beperkte mobiliteit of met een kinderwagen. In maar liefst een kwart van de stations was de lift en/of roltrap defect, ook in drukke stations zoals Kunst-Wet of Rogier. Tussen 2011 en 2012 steeg het aantal pannes bovendien met bijna 40% (cijfers van bevoegd minister Brigitte Grouwels). Ook opvallend is dat de helft van de toegangspoortjes niet functioneerde, waardoor dus iedereen zonder betalen kon passeren.

“In vergelijking met de vorige twee edities van het metronet-onderzoek constateren we een status-quo qua netheid en veiligheid en een verslechtering qua toegankelijkheid” zegt Van Damme, “dit duidt op onaanvaardbare structurele problemen. De betalende MIVB-klant verdient een betere dienstverlening, zeker als we willen dat nog meer mensen de metro nemen, en dat ook graag doen.

Jef Van Damme heeft daarom een reeks structurele oplossingen klaar. Centraal staat de betere inzet van het MIVB-personeel. Van Damme: “Slechts in 25% van de stations is er MIVB-personeel aanwezig. Dit is onvoldoende. We moeten streven naar permanente aanwezigheid van het personeel, zeker in de risicostations”. Dit personeel moet boetes uitschrijven voor vandalisme, klanten assisteren als roltrappen defect zijn, of controles uitvoeren als de poortjes niet werken. Bovendien zijn ze cruciaal voor de preventie: “De pannes aan de liften en roltrappen zijn voor 80% te wijten aan vandalisme (urine, noodknop), de onderhoudscontracten voor de roltrappen kosten 7,5 miljoen euro per jaar.  Meer aanwezige medewerkers die vandalen en wildplassers op andere gedachten brengen kan het Gewest dus flink wat miljoenen besparen aan herstellingen en onderhoud.” Daarnaast wil Van Damme meer openbare toiletten, een slimmere inrichting van de stations, garanties op de toegankelijkheid van de perrons en een gratis nummer om netheidproblemen te melden.

Van Damme hoopt dat dit onderzoek de verantwoordelijken tot actie zal aanzetten: “Zolang de toestand van het Brusselse metronet er niet structureel op vooruit gaat, zal ik dit onderzoek blijven herhalen.” De resultaten van het metronet onderzoek (ook per station), het persdossier en de voorstellen van sp.a zijn terug te vinden op www..metr-o-net.be.