Een treffend staaltje greenwashing

dinsdag 25 februari 2014
Terug naar overzicht

Een treffend staaltje greenwashing

Het Gewestelijk plan voor Duurzame ontwikkeling (GPDO) maakt deel uit van het regeerakkoord van de huidige Brusselse regering. Het GPDO legt de krijtlijnen vast voor de toekomst van Brussel. Het is de opvolger van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan. Het accent verschoof dus naar duurzaamheid. Op papier wil Brussel duurzamer worden. Maar de resultaten blijven uit. In de praktijk verandert er niks. Jef Van Damme: “Dit is een treffend staaltje greenwashing.”

Finish nog niet in zicht

Het GPDO staat in het regeerakkoord, maar de formaliteiten zijn niet afgerond. De Brusselse regering heeft het plan in eerste lezing goedgekeurd in december 2013. Maar de regering kan nog geen definitief fiat geven. Het openbaar onderzoek is nog niet afgerond. Resultaat: het plan heeft geen enkele bindende kracht. De volgende regering kan het plan zo over boord kieperen. Terwijl er meer dan 2,5 miljoen euro aan studies en communicatie aan werd uitgegeven.

Plannen maken maar geen knopen doorhakken

Jef Van Damme: “Het kan natuurlijk altijd ambitieuzer, maar op zich is het plan inhoudelijk vrij sterk. Dus is het bijzonder jammer dat het niet wordt uitgevoerd. Dit is symptomatisch voor de Brusselse regering. Er worden plannen gemaakt, maar er wordt niks beslist. Er is geen enkele garantie of timing voor de realisatie.”

Een pass maar niet binnengekopt

Het GPDO is niet de enige misser. Er zijn nog tal van andere plannen die niet zijn uitgevoerd of zelfs niet opgesteld. Ze stonden nochtans wel in het regeerakkoord:

  • jongerenplan
  • voetgangersplan
  • iris II plan
  • plan citymarketing
  • natuurplan

Jef Van Damme: “Er is een andere aanpak nodig voor de Brusselse vraagstukken van vandaag: mobiliteit, diversiteit, ruimtelijke ordening, werkgelegenheid en wonen… En vooral: er niet zijn alleen ideeën nodig maar ook de moed om ze uit voeren.”

Om de mobiliteitsvisie van sp.a Brussel te lezen, klik hier.