Een veiligere Ninoofsepoort

dinsdag 22 maart 2011
Terug naar overzicht

Een veiligere Ninoofsepoort

Wie het ooit al geprobeerd heeft, weet het: als fietser of voetganger de Ninoofsepoort oversteken, is levensgevaarlijk. Het is een drukke verkeersader waar auto’s voorbijrazen en waar er amper fiets- en zebrapaden zijn.Om de Ninoofsepoort veiliger te maken voor fietsers en voetgangers, voert het Brussels gewest op vraag van Jef Van Damme enkele aanpassingen uit waarbij meer fiets- en zebrapaden worden voorzien, waar bijkomende verkeersborden geplaatst worden en waar bepaalde verkeerssituaties veiliger gemaakt worden.Jef Van Damme is opgetogen: “Ik vraag al jaren dat er aanpassingen gedaan worden aan dit punt om de veiligheid te verhogen. Zelf heb ik daar geen bevoegdheid over, omdat het een gewestweg is. Het zal nu makkelijker worden voor fietsers en voetgangers om van het mooi aangelegde fiets- en voetpad op de Nijverheidskaai naar de Henegouwenkaai te gaan en omgekeerd. Ik ben dus tevreden. Maar deze geplande ingreep staat nog ver af van de volledige heraanleg van de Ninoofsepoort als één grote parkzone met wandelpromenade langs het kanaal en speelzones. Een heraanleg die initieel voorzien was om nog dit jaar te beginnen. ”

De volledige heraanleg zou de Ninoofsepoort herinrichten als een stadspoort met gemengde stedelijke functies, zoals voorzien in het Gewestelijke Bestemmingsplan (GBP). Dit zou de fysieke en mentale barrière tussen Molenbeek en Brussel-stad verminderen en het voetgangers- en fietsverkeer tussen de twee gemeenten verbeteren. Het park dat er gepland is, zou de verbinding maken tussen de wijken van Brussel, Anderlecht en Molenbeek maar zou ook dienen als open ruimte die het kanaal als recreatieve, groenere zone tot en met het park van Thurn & Taxis verbindt.

Klik hier voor het plan: ninoofsepoort