Een voorlopig heraangelegde en veilige Ninoofsepoort!

maandag 28 november 2011
Terug naar overzicht

Een voorlopig heraangelegde en veilige Ninoofsepoort!

De Ninoofsepoort wordt veiliger voor de zwakke weggebruiker. Brussels parlementslid Jef Van Damme is blij dat na meer dan 2 jaar vragen en interpellaties aan het adres van de bevoegde minister Grouwels eindelijk werk gemaakt werd van meer oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.


Al sinds hij Brussels parlementslid is, interpelleert Jef Van Damme minister Grouwels geregeld over de Ninoofsepoort. Niet alleen over de definitieve heraanleg met park, maar ook over een tijdelijke heraanleg omdat het toch gevaarlijk is als fietser of voetganger de Ninoofsepoort over te steken. “De Ninoofsepoort is een drukke verkeersader waar auto’s voorbijrazen. Er was geen mogelijkheid om veilig over te steken, omdat er geen oversteekpaden of fietspaden waren. Sinds kort echter werden er enkele aanpassingen gedaan die het veiliger maken voor de zwakke weggebruikers. Daar ben ik wel heel blij om, ik vind alleen dat het niet zo lang had mogen aanslepen. Ik vraag al jaren dat er aanpassingen gedaan worden aan dit punt om de veiligheid te verhogen. Zelf heb ik daar geen bevoegdheid over, omdat het een gewestweg is.”

 

 

Het enige wat volgens Jef Van Damme nu nog moet gebeuren om de voorlopige heraanleg af te ronden, is het verlagen van de stoepen en het aanzetten van de verkeerslichten. “De verkeerslichten doen werken, is een kwestie van enkele dagen. De borduren verlagen jammer genoeg niet. Fietsers kunnen nu heel moeilijk op de hoge borduren geraken. Zij moeten eigenlijk afremmen op de straat zelf en dan hun fiets op de borduur tillen. Erg vlot is dat dus niet. Ook voor moeders met kinderwagens zou het veel makkelijker zijn als de stoepen verlaagd zouden worden. Minister Grouwels wil die verlagingen niet doorvoeren omdat dat dat volgens haar de moeite niet is met het oog op de definitieve heraanleg van de Ninoofsepoort die in het voorjaar van 2012 zou starten. Maar die heraanleg zal meer dan een jaar duren, en het lijkt mij logisch dat ze eerst zullen beginnen met de werken die het verkeer niet hinderen, zoals het afbreken van de gebouwen die moeten wijken. Dat betekent dat de verlaagde stoepen toch zeker een jaar nuttig zullen zijn.”

 

 

 

 

Deze voorlopige ingreep staat uiteraard nog ver af van de volledige heraanleg van de Ninoofsepoort als één grote parkzone met wandelpromenade langs het kanaal en speelzones. “Een heraanleg die initieel voorzien was om nog dit jaar te beginnen”, zegt Jef Van Damme. “De volledige heraanleg zou de Ninoofsepoort herinrichten als een stadspoort met gemengde stedelijke functies, zoals voorzien in het Gewestelijke Bestemmingsplan (GBP). Het park dat er gepland is, zou de verbinding maken tussen de wijken van Brussel, Anderlecht en Molenbeek maar zou ook dienen als open ruimte die het kanaal als recreatieve groene zone met het park van Thurn & Taxis verbindt.”