Eenrichtingsverkeer Gentsesteenweg is succes!

donderdag 07 januari 2010
Terug naar overzicht

Eenrichtingsverkeer Gentsesteenweg is succes!

Jef Van Damme (sp.a) stelt voor dat het voorbeeld van St-Jans- Molenbeek wordt gevolgd op andere grote gewestwegen 

De eerste kilometer Gentsesteenweg moet éénrichtingsverkeer blijven. Dat heeft het schepencollege van St-Jans-Molenbeek gisteren op voorstel van Jef Van Damme (sp.a) beslist. Het proefproject dat sinds 2008 de drukke straat in een éénrichtingsstraat omtoverde, is immers een succes. Jef Van Damme, naast schepen ook Brussels parlementslid, vraagt nu Minister Brigitte Grouwels het voorbeeld van St-Jans-Molenbeek ook op andere grote Gewestwegen toe te passen.

Bij wijze van proef werd in 2008 de eerste kilometer (vertrekkende van het kanaal) van de Gentsesteenweg in St-Jans-Molenbeek eenrichtingsverkeer. Vanaf Zwarte Vijvers kan je enkel naar de vijfhoek rijden. Zo werd een straat die iedereen omwille van de verkeerschaos wilde vermijden opnieuw een aangename straat. Gisteren heeft het Molenbeeks schepencollege beslist het Gewest te verzoeken deze voorlopige verkeerssituatie definitief te maken. De Gentsesteenweg is immers een Gewestweg waardoor de tussenkomst van Brussels Minister van vervoer en openbare werken Brigitte Grouwels vereist is.

In het begin hadden nochtans velen schrik van de impact van deze maatregel. Jef Van Damme: “De weerstand die het plan opriep was een normale reactie. Terwijl iedereen wist dat er iets moest gebeuren aan de verschrikkelijke verkeerschaos, hadden sommige handelaars schrik van de negatieve effecten. Ik heb mijn collega’s in het Schepencollege kunnen overtuigen om het te proberen. Dit bleek de juiste beslissing.”

Al na een paar maanden bleek dat de overgrote meerderheid van de handelaars tevreden was, o.a. omdat er leveringszones waren voorzien. Fietsen kan nu ook weer veilig én in beide richtingen. Winkelende voetgangers moeten ook hun leven niet meer riskeren om tussen hevig toeterende auto’s door te laveren.

Jef Van Damme: “Dit voorbeeld bewijst dat ambitieuze en drastische mobiliteitsmaatregelen in Brussel nodig zijn en positieve resultaten kunnen geven. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt voor fietspaden én het verkeer verloopt vlotter”. De schepen vindt ook dat deze realisatie als voorbeeld moet dienen voor heel Brussel. “Trams en bussen zitten vast in het verkeer en men wil geen parkeerplaatsen schrappen om fietsers en het openbaar vervoer ruimte te geven. Als men meer smalle maar belangrijke invalswegen in één richting zou zetten, dan zou er plaats vrijkomen voor fietsers, bussen en trams. Bovendien zou veel autoverkeer ook vlotter verlopen. Het vraagt alleen een gezonde dosis politieke moed. In Molenbeek hebben we bewezen dat het kan.”

Andere grootsteden zoals Parijs gebruiken al lang dit systeem. Jef Van Damme: “Waarom niet eenrichtingsverkeer invoeren op delen van de Elsensesteenweg of de Steenweg op Charleroi?” Jef Van Damme zal hierover Minister Grouwels eerstdaags interpelleren.