Einde nieuwe mega-shoppingprojecten in zicht?

vrijdag 21 januari 2011
Terug naar overzicht

Einde nieuwe mega-shoppingprojecten in zicht?

sp.a-parlementslid Jef Van Damme vraagt en krijgt hoorzittingen over winkelcentra

Samen met het interregionaal platform voor duurzaam economisch beleid, vocht Jef Van Damme (sp.a) lang alleen tegen mega-malls. Gisteren schaarde echter heel de commissie zich achter het feit dat shoppingcenters nefast zijn voor de lokale economie. “Shoppingcenters staan haaks op de beloofde duurzame ontwikkeling uit het regeerakkoord”, zegt Jef Van Damme, “Dit is een kans om projectontwikkelaars een halt toe te roepen en een echt visionair project te realiseren.” De resolutie die een moratorium voor winkelcentra bevat, werd paradoxaal weggestemd, maar Jef Van Damme zorgde er wel voor dat het debat wordt geopend met parlementaire hoorzittingen.

Volgens het regeerakkoord wil de Brusselse regering “investeren in de aantrekkelijkheid van de handelskernen” om “een betere commerciële rendabiliteit van deze kernen te waarborgen”. Hiervoor zouden Handelswijkcontracten en een Brussels Gewestelijk Agentschap voor Handel met oa. Atrium worden opgericht. De regering heeft tot hiertoe nog geen initiatieven genomen, terwijl (minstens drie) bouwpromotoren volop plannen maken voor een mall in het noorden van het Brussels Gewest.

Jef Van Damme: “Gisteren werd pijnlijk duidelijk dat de inplanting van één, laat staan vier shoppingcenters in het Noorden van Brussel haaks staat op het schema voor commerciële ontwikkeling. Deze shoppingcenters zijn namelijk parasieten voor lokale commerciële zones zoals Helmet, Bockstael, Spiegel... Verder trekken ze extra autoverkeer aan, wat tegenstrijdig is met de 20%-minder-verkeer-doelstelling van de regering.” In een pittig debat woensdag in de commissie Economie kwamen zowel de oppositie- als de meerderheidspartijen tot de conclusie dat winkelcentra niet passen in de duurzame ontwikkeling die de regering nastreeft. Onder andere werd er verwezen naar de honderden dead malls, verlaten shoppingcenters in de Verenigde Staten (zie ook DeadMalls.com).

Hoewel de resolutie tegen nieuwe shoppingcentra werd weggestemd, stemde de commissie in met de door Jef Van Damme gevraagde hoorzittingen. Sp.a stelt voor om Atrium en het Interregionaal Platform bestaande uit BBL, Bral, IEB, ACV Halle-Vilvoorde en Brussel, UCMB en Unizo Vlaams-Brabant/Brussel, hierin te horen.

De Brusselse regering kan zich niet langer verbergen achter het gebrek aan overleg met de Vlaamse regering. Drie van de vier nieuwe winkelprojecten bevinden zich in het noorden van het Brussels Gewest. Het gaat om Tour & Taxis, Neo op de Heizel en Just Under The Sky aan de Van Praet-brug. Minister Cerexhe meldde verder dat het overleg eindelijk is opgestart en sp.a pleit dan ook voor een duidelijk standpunt van de Brusselse regering.

“Twee projecten liggen aan het kanaal en dreigen het enorme potentieel van deze zone te hypothekeren. We moeten de troeven van Brussel met haar multikernen uitspelen door lokale handelszones herop te waarderen met een architecturale visie”, zegt Jef Van Damme. Hij verwijst naar de marktplaats Santa Caterina in Barcelona (zie foto) waar een geslaagd stedenbouwkundig project groeide vanuit de lokale economie.

Jef over dit project op TV Brussel:  http://www.tvbrussel.be/video/4/nieuwe-winkelcentra-brussel-en-noordrand-niet-voor-morgen