?Eindelijk een park aan de Ninoofsepoort in 2013!?

dinsdag 16 augustus 2011
Terug naar overzicht

?Eindelijk een park aan de Ninoofsepoort in 2013!?

“Eind augustus gaat het openbaar onderzoek voor de heraanleg van de Ninoofsepoort van start en tegen 2013 zou het park er eindelijk moeten zijn!”, zegt Jef Van Damme, Brussels parlementslid en schepen van mobiliteit in Molenbeek.  “Dit project is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de kanaalzone. Dan wordt de Ninoofsepoort een echte stadspoort met een grote park- en speelzone en met een wandelpromenade langs het kanaal.

“Het ontwerp van heraanleg van de Ninoofsepoort werd onder het ministerschap van Pascal Smet eigenlijk al eind 2008 door de Brusselse regering goedgekeurd”, vertelt Jef Van Damme. “Maar toen kwam er een nieuwe regering die de beslissing voor zich uitschoof: Minister Grouwels beloofde om in het voorjaar van 2010 de stedenbouwkundige vergunning in te dienen. Uiteindelijk bleek uit een parlementaire vraag die ik gesteld heb, dat de bouwaanvraag pas ingediend werd in augustus 2010!  Bovendien werd de aanvraag onvolledig verklaard. In juni 2011 pas werd een volledige bouwaanvraag ingediend.”

Het park aan de Ninoofsepoort is het sluitstuk van de grote infrastructuurwerken voor de heraanleg van de westelijke Kleine Ring van Brussel. Die werken moeten de fysieke en mentale barrière tussen Molenbeek en Brussel-stad verminderen en het voetgangers- en fietsverkeer tussen de twee gemeenten verbeteren. Het park zou de verbinding maken tussen de wijken van Brussel, Anderlecht en Molenbeek maar zou ook dienen als open ruimte die het kanaal als recreatieve, groenere zone tot en met het park van Thurn & Taxis verbindt.

“Maar het park is een sluitstuk dat té lang uitgesteld werd”, zegt Jef Van Damme. “Zo lang dat er zelfs een voorlopige heraanleg van de Ninoofsepoort nodig zou zijn om de fietsers en voetgangers toch veilig te kunnen laten oversteken. Er worden meer fiets- en zebrapaden worden voorzien, en er worden bijkomende verkeersborden geplaatst. Maar goed, laten we nu vooral positief zijn over de geboekte vooruitgang inzake de definitieve heraanleg.”

Lees de parlementaire vragen die Jef Van Damme reeds stelde over de Ninoofsepoort hier:

06-07-2011: stand van zaken dossier heraanleg Ninoofsepoort
15-12-2010: Procedure gevolgd bij de heraanleg van de Ninoofsepoort
17-03-2010: Stand van zaken in het dossier van de heraanleg van de Ninoofsepoort

Jef Van Damme verdeelt vanaf midden augustus een flyer die de omwonenden van de Ninoofsepoort wijst op het belang van de heraanleg voor de ontwikkeling van de buurt.