Elektrische bussen bij de MIVB

donderdag 28 september 2017
Terug naar overzicht

Elektrische bussen bij de MIVB

Vandaag liet de MIVB weten dat ze vijf elektrische bussen heeft besteld: elektrische standaardbussen die 's nachts opladen. Ze worden in de loop van 2018 op het Brusselse net getest. Er is ook een bestelling van 235 hybride bussen. Ook die zijn voor eind 2018.

Deze bestelling is de eerste concrete stap naar properder openbaar vervoer, minder vervuiling en een gezonder Brussel. Laat die andere propere bussen, de Lage Emissie Zone en die extra fietspaden maar snel volgen.

De kern van de zaak is dat fossiele brandstoffen eindig zijn. Daarenboven vervuilen de uitlaatgasssen van gemotoriseerd verkeer dat op fossiele brandstoffen rijdt, ernstig de lucht. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij (MIVB) geeft dus het goede voorbeeld. De MIVB wil tegen 2030 volledig elektrisch rijden. Ik hoop dat de overstap vlot zal gaan en dat de testen gunstig zullen zijn.

foto: reporters