Elektronisch aanmelden blijft!

maandag 28 juni 2010
Terug naar overzicht

Elektronisch aanmelden blijft!

Jef Van Damme (sp.a) is blij dat het gelijke kansenbeleid het gehaald heeft.

In tegenstelling tot het secundair onderwijs zal het basisonderwijs in Brussel de elektronische aanmeldingsprocedure wél behouden. Dit is de beste garantie om elk kind gelijke kansen te geven op een inschrijving en te vermijden dat er een opdeling komt tussen witte en gekleurde scholen. Jef Van Damme is dan ook verheugd met deze beslissing.

De algemene vergadering van het Lokaal Overleg Platform (LOP) heeft vandaag beslist om volgend schooljaar de aanmeldingsprocedure opnieuw elektronisch te laten verlopen voor het basisonderwijs.

Jef Van Damme: “Ik ben blij dat het LOP verder wil werken met de elektronische aanmeldingsprocedure. De praktische uitwerking was dit jaar weliswaar een ramp. Ik hoop evenwel dat men zal leren uit de problemen van afgelopen jaar en dat de procedure vlotter verloopt. Deze beslissing betekent dus dat we niet terugkeren naar een absoluut vrij systeem dat leidt tot chaos, wachtrijen en ongelijke kansen.” Enige tijd geleden besliste het LOP om deze procedure voor het secundair onderwijs te annuleren.

Wel jammer is dat het LOP geen akkoord heeft bereikt over de procentuele voorrang voor Nederlandstaligen en het aantal leerlingen dat in het kader van de GOK-regeling (gelijke onderwijskansen) voorrang moet krijgen.

Jef Van Damme: “Het hele aanmeldingssysteem dreigt nog vertraging op te lopen, terwijl er afspraken bestonden tussen de verschillende netten. Zo blijft er minder tijd over om de software op punt te stellen. Dit betreur ik ten zeerste. Maar ik hoop dat er snel een oplossing komt, zodat de procedure goed kan voorbereid worden.”