Federale Regering Michel I: commentaar Jef (3)

dinsdag 11 november 2014
Terug naar overzicht

Federale Regering Michel I: commentaar Jef (3)

Wat betekent het federale regeerakkoord voor… iemand die werkloos is en een werkloosheidsuitkering ontvangt? 

Je moet aan de slag

Als je een job krijgt aangeboden, mag je niet weigeren. Of die nu ver van huis (op 60 km van je thuis), of dat je je werk en privé-leven onmogelijk kunt combineren,… Bovendien moet je als oudere werkloze beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt tot je 65ste (ipv je 60ste nu). Dat is niet in overeenstemming met de realiteit. Een zestigplusser krijgt amper reactie van werkgevers op zijn sollicitatie.

Of aan de gemeenschapsdienst

Ben je meer dan twee jaar werkloos, dan moet je twee halve dagen per week gemeenschapsdienst doen. Of die dienst je kansen op werk vergroot is twijfelachtig. Vaak gaat het om werk dat niemand wil doen, of werk dat je afneemt van andere werknemers (zoals mensen die door het OCMW aan het werk worden gezet). Als je de gemeenschapsdienst weigert, dreig je je uitkering te verliezen.

Karige uitkering

Ook de werkloosheidsuitkeringen gaan door de indexsprong naar beneden, met 2 procent. De anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen verdwijnt. Het budget voor het optrekken van de uitkeringen krimpt met 16 procent. Enkel de minimumuitkeringen maken kans op een verhoging.


Dit artikel werd geïnspireerd op tussenkomsten van sp.a federaal alsook communicatie van het ACV en het ABVV.
foto: reporters