Fietsveiligheid is meer dan een verkeersbord

dinsdag 23 april 2013
Terug naar overzicht

Fietsveiligheid is meer dan een verkeersbord

Jef Van Damme staat achter het initiatief om op de Louizalaan een fietsstraat te installeren, maar hoopt dat het niet opnieuw enkel bij een communicatiestunt blijft: “Elke maatregel die het comfort en de veiligheid van fietsers in Brussel kan verhogen, is positief. Maar fietsveiligheid is meer dan een nieuw verkeersbord. Nieuwe regels moeten afgedwongen worden, en we moeten investeren in vrijliggende fietspaden op alle Gewestwegen, waaronder de Louizalaan. Net op deze twee cruciale factoren zien we dat Minister Grouwels en Staatssecretaris De Lille de fietsers al vaker in de steek hebben gelaten.

Het proefproject waarbij een zijstraat van de Louizalaan wordt omgedoopt tot een fietstraat is een goede zaak voor de Brusselse fietser. Tegelijk nuanceert Jef Van Damme (sp.a) de aankondiging van beide Brusselse excellenties: “Het plaatsen van een nieuw verkeersbord en enkele wegmarkeringen is één ding, echte fietsveiligheid moet verder gaan dan aankondigingspolitiek. Fietsveiligheid vraagt dat regels effectief worden afgedwongen. Anders bestaat het risico dat het bij een puur theoretische maatregel blijft, zoals bij het niet-nageleefde parkeerverbod op de stoep van de flessenhals in het begin van de Louizalaan.

Tegelijk wijst Van Damme er op dat deze zijstraat van de Louizalaan geen typische fietsstraat is met weinig verkeer: “Het is ook jammer dat er geen begeleidende maatregelen voorzien zijn om het verkeer te minderen en te vertragen. In de fietsstraat in Gent – de inspiratiebron - zijn er wel verkeersdrempels die het naleven van de Zone 30 ondersteunen.” Van Damme vindt het ook vreemd dat Groen achter dit project staat: "De partij van Staatssecretaris De Lille was altijd gekant tegen ingrepen die enkel uit markeringen bestonden, hier kan hij er zich plots helemaal in vinden.”

Echte fietsveiligheid gaat dus verder dan communicatie. sp.a wil op alle gewestwegen een vrijliggend fietspad. Maar deze legislatuur viel de aanleg van nieuwe fietspaden stil. Halverwege deze legislatuur was er nog maar 7 kilometer fietspad aangelegd, tegenover 50 kilometer vorige legislatuur. Nochtans is er volgens Van Damme op de Louizalaan meer dan genoeg ruimte om echte veilige fietsinfrastructuur aan te leggen: “Meer dan 80% van de Louizalaan blijft voorbehouden voor rijdende of geparkeerde auto’s. Schrap 1 rij- of parkeerstrook in elke richting en maak die volledig gereserveerd voor fietsers. Daarmee verbeter je de objectieve én de subjectieve veiligheid van alle fietsers, of ze nu geoefend zijn of niet.”

 

(op de foto: de fietsstraat zoals ze is aangelegd in Gent, niet te verwarren met Brussel)