Geen armoedepas in plaats van cultuurwaardebon

donderdag 27 juni 2013
Terug naar overzicht

Geen armoedepas in plaats van cultuurwaardebon

Parlementslid Jef Van Damme (sp.a) is opgelucht dat Bruno De Lille (Groen) geluisterd heeft naar de argumenten tegen een stigmatiserende armoedepas

Het VGC-College heeft de plannen voor een armoedepas ter vervanging van de cultuurwaardebon gewijzigd. Jef Van Damme “De cultuurwaardebon was inderdaad aan hervorming toe: het systeem subsidieert te vaak culturele uitstappen van mensen die sowieso al zouden participeren. Maar een armoedepas is een foute behandeling voor een juiste diagnose. Een armoedepas is een negatief statussymbool dat mensen in armoede een stempel ‘arme’ opplakt en net daardoor niet zal leiden tot meer participatie. Wat we in de plaats nodig hebben is een soort ‘Mobib voor de vrije tijd’, een niet-stigmatiserende vrijetijdspas die er voor iedereen hetzelfde uitziet. Een pas die tegelijk iedereen aanmoedigt te participeren en kortingen geeft voor kansengroepen.” Nadat de plannen voor een armoedepas ook tijdens de hoorzitting werden bekritiseerd, zal het VGC-College nu met een voorstel komen voor een bredere vrijetijdspas voor iedereen. Jef Van Damme reageert tevreden: “Dit dossier is ontzettend traag en ondoorzichtig afgehandeld, maar ik ben blij dat De Lille uiteindelijk de paternalistische aanpak heeft laten varen en kiest voor een positief systeem dat de vrijetijdsparticipatie van alle Brusselaars zal stimuleren.”

Jef Van Damme (sp.a) volgt al enkele jaren de omvorming op van de cultuurwaardebon naar een vrijetijdspas. De afwikkeling van dit dossier door VGC-Collegelid Bruno De Lille verloopt uiterst moeizaam. Van Damme benadrukt dat de vrijetijdspas al in 2010 was aangekondigd en in 2012 ingevoerd zou worden. Maar de Open VLD-CD&V-Groen-meerderheid heeft een debat over het nieuwe instrument lange tijd geweigerd: “Collegelid De Lille hield de studie over de omvorming een jaar lang achter, pas na lang aandringen kreeg ik inzage in de plannen. Een jaar geleden wou ik dan een hoorzitting organiseren om met experts en gebruikers van gedachten te wisselen. Hier stak commissievoorzitter Annemie Maes dan weer een stokje voor. Uiteindelijk aanvaardden ze dan toch een hoorzitting te organiseren in juni 2013.”

Een hoorzitting was volgens Van Damme cruciaal om een debat te hebben over de geplande armoedepas: “Voor zijn armoedepas haalde De Lille de mosterd bij de Uitpas in Aalst. Helaas had De Lille niet goed opgelet. De Uitpas is een ‘vrijetijdspas’ voor alle inwoners, een pas die enerzijds de participatie aan vrije tijd door iedereen aanmoedigt met een puntenspaarsysteem, en anderzijds korting voorziet voor mensen die het kunnen gebruiken. Met de armoedepas wou de VGC enkel een pas voor mensen in armoede invoeren. Zoals ook tijdens de hoorzitting duidelijk werd zou een dergelijke pas mensen in armoede stigmatiseren en al snel een negatief statussymbool worden. Brede participatie zou daardoor eerder belemmerd dan gestimuleerd worden. En bovendien zou het moeilijk zijn een armoedepas in een later stadium nog uit te breiden naar iedereen, net door die negatieve stempel.”  

Jef Van Damme is blij dat er uiteindelijk toch een debat is gekomen: “Zonder debat zou er waarschijnlijk een armoedepas gekomen zijn. Door de kritiek heeft Bruno De Lille nu de armoedepas laten varen en kiest het College voor een vrijetijdspas, een algemene voordeelkaart met bijzondere aandacht voor mensen in armoede.”

Jef Van Damme roept De Lille nu op snel werk te maken van de vrijetijdspas: “De Brusselaars participeren veel minder dan in andere steden, terwijl vrijetijdsparticipatie net een opstap is voor maatschappelijke integratie. Ik hoop nu dat De Lille goed luistert naar de cultuurinstellingen, vrijetijdsverenigingen en welzijnsorganisaties. En dat hij de vrijetijdskaart afstemt op de reeks kortingssystemen die nu al bestaan in Brussel, zodat we het geheel niet nog ingewikkelder maken.”