Geen investeringssteun meer voor vervuilende auto’s

vrijdag 19 januari 2018
Terug naar overzicht

Geen investeringssteun meer voor vervuilende auto’s

Er zijn strenge ecologische criteria nodig voor de aankoop van voertuigen door bedrijven met overheidssteun. Vandaag ontbreken die criteria. Ik diende een voorstel van resolutie in om dat recht te zetten. Het voorstel is vandaag goedgekeurd in de commissie Leefmilieu.

Zelfstandigen en KMO’s kunnen bij het Brussels Gewest onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen, wanneer zij hun activiteiten opstarten of uitbreiden. Soms investeren die bedrijven in dienstwagens zoals bestelwagens, koelwagens of foodtrucks. Maar er zijn geen ecologische criteria voor zulke aankopen. Een Brussels bedrijf kan dus een oud vervuilend dieselvoertuig aankopen met gewestelijke overheidssteun. Een slechte zaak.

Daarom legde ik een resolutie neer waardoor bedrijven voortaan uitsluitend voertuigen kunnen aankopen met minstens euronorm VI of hoger. Op termijn kan het nog ambitieuzer, bijvoorbeeld de ecoscore gebruiken die geldt voor het eigen wagenpark van de Brusselse overheden.

De resolutie werd door een ruime meerderheid van de commissieleden goedgekeurd.

Beeld: reporters