Geen obstakels meer voor snelle invoering decumul

dinsdag 22 mei 2018
Terug naar overzicht

Geen obstakels meer voor snelle invoering decumul

Er is geen juridisch obstakel voor een goedkeuring van de decumul in Brussel. Dat heeft de Raad van State geoordeeld in een recent advies. Niets staat dus een snelle goedkeuring van de decumul in de weg.

Enkele partijen die tegen decumul zijn (Open VLD, N-VA en CD&V) hadden een bijkomend advies gevraagd aan de Raad van State.

Hun stelling: in Brussel is er een bijzondere (=tweederde) meerderheid nodig om een decumul tussen enerzijds burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter en anderzijds parlementslid in te voeren. De Raad van State maakt van deze redenering brandhout.

Een gekozene, één job

Het Brussels Parlement kan met een gewone meerderheid de decumul stemmen. sp.a is voorstander. Onze partij voerde intern al een cumulverbod in. Wij vragen dat het voorstel dat de decumul in Brussel invoert nu snel ter stemming wordt voorgelegd in het Brussels Parlement.