Gemeente Molenbeek plaatst oversteekplaatsen op gewestwegen

donderdag 26 juli 2012
Terug naar overzicht

Gemeente Molenbeek plaatst oversteekplaatsen op gewestwegen

De gemeente Molenbeek heeft recent 2 oversteekplaatsen gemarkeerd op de Gentsesteenweg: één ter hoogte van de Menenstraat en één op de kruising van de Gentsesteenweg met de Karperstraat. “De gemeente is genoodzaakt zelf aanpassingen te doen aan de gewestwegen, omdat bevoegd minister Grouwels achterblijft”, zegt Molenbeeks schepen van mobiliteit Jef Van Damme.

“Ik schrijf minister Grouwels sinds 2009 regelmatig brieven over klachten die inwoners hebben over gewestwegen, of over dingen die ik zelf opmerk”, zegt Jef Van Damme. “Vaak zijn dit kleine ingrepen: een put in het wegdek, een slecht afgesteld verkeerslicht, een verkeersbord dat ontbreekt, een suggestie voor een oversteekplaats, een wegmarkering dat ontbreekt, paaltjes die verdwenen zijn… In juni 2011 stuurde ik haar een suggestie van D’Broej door. Zij wilden een oversteekplaats op de Gentsesteenweg ter hoogte van de Menenstraat.”

Begin juli 2011 kreeg Jef Van Damme een antwoord terug van minister Grouwels dat ze haar administratie gevraagd heeft de zaak te onderzoeken, en dat ze hem op de hoogte zou houden van het gevolg dat hieraan gegeven zou worden. “Sindsdien heb ik hierover niets meer van haar vernomen. Ik heb nochtans meermaals de vraag gesteld naar meer info over dit punt. En dat terwijl deze oversteekplaats al getekend stond op een gewestelijk plan voor de Gentsesteenweg. Het gewest had dus ook al het idee daar een oversteekplaats te maken, maar heeft het nooit uitgevoerd.”

“Dit is maar één van de vele voorbeelden. Voor zo’n kleine ingreep moeten we dus al meer dan een jaar wachten op nieuws of er al dan niet op de suggestie ingegaan wordt. Nochtans heeft de minister in haar beleidsplan de nadruk gelegd op kleine werken en herstellingen die snel moeten gerealiseerd worden.  Een oversteekplaats schilderen is toch een klein werk?”

Omdat hij geen gehoor kreeg bij de minister, heeft Jef Van Damme begin dit jaar ook een fietstoer gedaan met de gewestelijke administratie langsheen de gewestwegen. Daar is een hele lijst van zaken uitgekomen die moeten aangepast worden. “De administratie heeft nu zelf wel gezegd dat er een aantal dingen moeten aangepast worden, maar concreet is er nog niet veel veranderd.”

Daarom heeft Jef Van Damme nu het heft in eigen handen genomen en heeft hij de gemeentelijke administratie opdracht gegeven deze 2 oversteekplaatsen te markeren. Andere acties zullen volgen.