Globale visie op Kanaalzone graag!

donderdag 21 oktober 2010
Terug naar overzicht

Globale visie op Kanaalzone graag!

Bij de voorstelling van het Havenplan een tiental dagen geleden liet de bevoegde Minister Brigitte Grouwels een opmerkelijke uitspraak optekenen in een uitzending van TV Brussel: “Al die leuke projecten in de havenzone moeten stoppen”.

Jef Van Damme reageert: “De Haven monopoliseert de hele kanaalzone en wil die maximaal invullen als industrieel gebied. Maar men vergeet dat het kanaal een hele stad doormidden snijdt, en dat die stad in volle groei en ontwikkeling is. Nergens ter wereld wil een Minister leuke projecten in het centrum van de stad aan het water vervangen door containerterminals of overslagcentra. Dat is een totale miskenning van de functie die het kanaal kan hebben in het stedelijk weefsel, een functie van verbinding en stedelijke ontwikkeling.”

In het huidige Gewestelijk Ontwikkelingsplan is de kanaalzone ingevuld als hefboomgebied. Maar er werd nooit een richtplan opgesteld. De heraanleg van de kleine ring is volop bezig en ook de brug aan de Picardstraat zou er binnenkort komen. De aanleg van een park aan de Ninoofsepoort is dan weer op de lange baan geschoven. Ondertussen ontwikkelt Vilvoorde de Renaultsite tot werk- en ontspanningsplek en wil Machelen een shoppingcentrum. Er is een totaal gebrek aan visie.

Jef Van Damme: “Minister Grouwels reageert defensief. Ze stelt de industriële functies tegenover woon- en recreatiefuncties. Maar die tegenstelling hoeft niet te bestaan. De verschillende functies kunnen elkaar versterken. In plaats van een eenzijdig industrieel discours te voeren zou de regering beter een Masterplan opstellen waarin alle functies een plaats krijgen en dat ook overlegd is met Vlaams-Brabant en met het Vlaams Gewest. Het kanaal stopt namelijk niet aan de grens van het Brussels gewest.”