Groen blokkeert debat rond cultuurparticipatie

vrijdag 01 maart 2013
Terug naar overzicht

Groen blokkeert debat rond cultuurparticipatie

Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) wil toekomst van cultuurwaardebon in het parlement bespreken

Net als in Vlaanderen wil ook de VGC de cultuurwaardebon herdenken. De omvorming van de waardebon is een ideale gelegenheid om een breed debat te voeren over de wijze waarop de VGC kwetsbare groepen wil betrekken bij het vrijetijdsaanbod in Brussel. Jef Van Damme, sp.a-fractievoorzitter in de Raad van de VGC betreurt dat Commissievoorzitter Annemie Maes (groen) en bevoegd Collegelid Bruno De Lille (groen) dit debat helaas niet willen voeren.

De cultuurwaardebon wordt normaal gezien vanaf volgend seizoen omgevormd tot een vrijetijdswaardebon. Om deze omvorming te onderbouwen bestelde de VGC een rapport bij een onderzoeksbureau. Jef Van Damme (sp.a) wou al in januari een hoorzitting organiseren over cultuurparticipatie: “Steeds meer mensen vallen uit de boot, verzeilen in armoede, en missen sociale netwerken. Hoe kunnen we die beter betrekken? Moeten we meer inzetten op cultuureducatie, moet het aanbod in vraag gesteld worden en welke bruggen gaan we bouwen naar sport en verenigingsleven? Mijn fractie vraagt om dit debat te voeren omdat we alleen op die manier een breed draagvlak kunnen creëren voor de toekomstige vrijetijdswaardebon.

De organisatie van een hoorzitting werd echter geblokkeerd door Annemie Maes (Groen), voorzitter van de Commissie Cultuur in de Raad van de VGC. Vandaag (vrijdag 1 maart) weigerde bevoegd Collegelid Bruno De Lille (Groen) het rapport aan de raadsleden over te maken. “De Lille verklaart zelfs doodleuk dat hij eerst alle beslissingen zelf wil nemen en pas achteraf het debat wil voeren. Zo ondermijnt Groen de democratische werking van deze Raad. Het is nochtans de normale gang van zaken dat rapporten, besteld en betaald door de VGC, met de Raad besproken worden. Het is essentieel dat de Raad een gefundeerd debat kan voeren over cultuurparticipatie in Brussel en daarvoor wil ik de resultaten van het onderzoek kennen. Bovendien raakte in de hoorzitting van 26 februari bekend dat de leden van de adviesraad cultuur wel al een exemplaar van het rapport gekregen hebben.

De fractievoorzitter hekelt dat de vraag naar transparante politiek blijkbaar alleen van tel is wanneer groen in de oppositie zit. Intussen verloopt de omvorming van de cultuurwaardebon naar een vrijetijdswaardebon erg stroef. Hoewel reeds aangekondigd in het begin van deze legislatuur, zal ze ten vroegste in het seizoen 2013-2014 ingevoerd worden.

Van Damme: “Vandaag tasten we nog altijd in het duister over de concrete modaliteiten van deze vrijetijdswaardebon. Ik hoop dat dit niet betekent dat de invoering nog eens zal worden uitgesteld.

 

Om het verslag van de hoorzitting van de adviesraad cultuur van 26 februari 2013 na te lezen, klik hier.
Om het verslag van de plenaire vergadering RVG van 1 maart 2013 na te lezen, klik hier.