Hervorming autofiscaliteit voor de zomer aub

vrijdag 25 mei 2018
Terug naar overzicht

Hervorming autofiscaliteit voor de zomer aub

Vandaag lekte in de pers het expertenrapport uit over de hervorming van de autofiscaliteit in Brussel. Experten pleiten voor een hogere fiscaliteit voor vervuilende dieselwagens, gebaseerd op onder meer de uitstoot van verontreinigende stoffen. Die maatregel moet er snel komen.  

Minder dan de helft van de Brusselse gezinnen heeft een auto. Brussel ontdieselen is dus een ecologische en sociale maatregel. Mijn partij sp.a vraagt hiermee voort te maken, voordat verkiezingen roet in het eten gooien. 

Een kans om te grijpen

De hervorming van de verkeersfiscaliteit moet het sluitstuk zijn van de inspanningen van deze Brusselse regering tegen luchtvervuiling. Na de invoering van een lage emissiezone (LEZ) en de ontdieseling van de MIVB-bussen, is de hervorming van de verkeersfiscaliteit een kans om te grijpen voor schonere lucht.

Toch zijn de voorstellen controversieel. De meest vervuilende auto’s worden het zwaarst belast. Daarom wil ik dat de regering en het parlement dit prioritair behandelen. Dit dossier mag niet stranden in de verkiezingsperiode.

De maatregelen van de Brusselse regering voor schone lucht zijn niet altijd populair bij automobilisten. Maar laten we niet vergeten: de helft van de gezinnen in Brussel heeft geen auto. Zij lijden onder het fijn stof van het gemotoriseerd verkeer. Daar moeten we iets aan doen. Leefkwaliteit is belangrijk.

Foto: reporters