Het gat in het mobiliteitsdebat

donderdag 27 februari 2014
Terug naar overzicht

Het gat in het mobiliteitsdebat

Geen beloftes voor 2020, maar actie nu! 

Vandaag stelt de Brusselse regering haar mobiliteitsvisie 2040 voor. Het wordt ongetwijfeld een boeiende goednieuwsshow over de futuristische toekomst. Maar een ingreep doen die ook voor 2020 nog iets oplevert, dat is te veel gevraagd. sp.a Brussel stelt daartegenover concrete acties, die binnen de 3 jaar tot een significantie verbetering voor mobiliteit en leefbaarheid in Brussel zullen leiden.

De verkiezingen eraan komen en mobiliteit in Brussel wordt één van de belangrijkste thema's. Elke partij komt met haar eigen meer of minder originele oplossing. MR wil heel Brussel ondertunnelen, Open VLD wil overal metro's bouwen en GROEN gelooft in de kilometerheffing als de mirakeloplossing. Elk van die voorstellen, hoe verschillend ook, kent twee gelijkenissen. sp.a stelt daartegenover een radicaal alternatief.

De eerste gelijkenis in alle voorstellen: ze vertrekken van dezelfde vaststelling. Brussel staat vast, en de afgelopen vijf jaar is het er niet op verbeterd. Fijn stof, geluidsoverlast, verkeersonveiligheid, te weinig groen en kwaliteitsvolle ruimte, enorm tijdverlies in de file. Ondanks twee ministers van mobiliteit gaat het van kwaad naar erger.

De tweede gelijkenis in alle voorstellen: ze geven enkel een (eventuele) oplossing op lange termijn. Welke mobiliteitsmaatregel heeft de meerderheid de voorbije legislatuur genomen? Ik kan er geen vinden. Welk voorstel van Groen en Open VLD zal volgende legislatuur gerealiseerd kunnen worden? De metro en de kilometerheffing alvast niet. Geen enkel voorstel wordt concreet voor 2020. Geen enkel voorstel zal dus uitgevoerd worden door de volgende regering. En geen enkel voorstel zal dus effect hebben op de verkeerscongestie of de levenskwaliteit in de komende vijf jaar.

Dat is onthutsend. Niet alleen staat Brussel op mobiliteitsvlak al 5 jaar stil, bovendien zegt elke van de voornoemde partijen dus dat dit de komende 5 jaar niet zal veranderen. Niet zo voor sp.a. Wij hebben een oplossing die op korte termijn, binnen de 3 jaar, een belangrijke en zichtbare impact zal hebben op de mobiliteit in Brussel. Bovendien kost het ons zeer weinig. Het enige dat nodig is, is een gezonde dosis politieke moed.

Halveer de plaats voor het autoverkeer

Alle opgesomde mobiliteitsproblemen hebben te maken met de dominante positie van de auto in de openbare ruimte. 80% van de straat is voorbehouden voor geparkeerde of rijdende voertuigen. Daarom moeten we de ruimte structureel moeten durven te herverdelen. Meer plaats voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer dus. Een rist andere steden hebben dat al lang begrepen: kampioenen als Kopenhagen, Amsterdam en recentelijk ook Hamburg, maar ook Bordeaux, Bilbao en Modena. Brussel kan en moet volgen. Op korte termijn en zonder veel extra geld.

Er is maar één manier om volgende legislatuur de mobiliteitsknoop te ontwarren en dat is onze oplossing. Het is namelijk haalbaar op korte termijn en 5 keer goedkoper dan de aanleg van een metrotunnel. Daarom willen wij alle Brusselse steenwegen in één richting zetten. Schrap één rijrichting en gebruik de vrijgekomen ruimte voor busbanen, fietspaden en voetpaden. Op deze manier zal het openbaar vervoer sneller rijden waardoor het aantrekkelijker wordt, ontstaan er veilige fietssnelwegen en komt er plaats vrij voor voetgangers. Je hoeft daarom zelf de straat niet her aan te leggen in een eerste fase. Signalisatie volstaat.

De voordelen van deze herverdeling van de openbare ruimte zijn enorm. Het autogebruik zal dalen, er komt een competitief alternatief en we hoeven niet te wachten op een nieuwe metrolijn, extra tunnels of een eventueel kilometerheffing. De leefbaarheid in de wijken verhoogt en 46 bus- en tramlijnen kunnen sneller rijden; fietsers krijgen een veilig en apart fietspad; winkelstraten herleven en de doorstroming van het autoverkeer blijft gegarandeerd.

Geen droom voor binnen 10 jaar. Maar een realistische oplossing die we volgende jaar al willen uitvoeren.

Lees hier meer.