Hogere onroerende voorheffing, wat te doen?

vrijdag 13 januari 2017
Terug naar overzicht

Hogere onroerende voorheffing, wat te doen?

U heeft het waarschijnlijk gemerkt: de onroerende voorheffing, een belasting op onroerende goederen die u jaarlijks moet betalen is gestegen. Maar in sommige gevallen heeft u recht op een vermindering. Het loont de moeite dat eens na te kijken.

De onroerende voorheffing is een belasting op onroerende goederen. De berekening van de onroerende voorheffing gebeurt op basis van het kadastraal inkomen (KI). Een gedeelte van de opbrengst van de onroerende voorheffing gaat naar het gewest, een ander deel naar de gemeente.

Via de opcentiemen gaat een deel van de onroerende voorheffing naar de gemeente. Veel Brusselse gemeenten verhoogden hun opcentiemen. Dat was o.a. het geval in Molenbeek. Daardoor steeg de onroerende voorheffing.

Ook het gewest verhoogde de voorheffing. Eigenaars met meerdere woningen worden zwaarder belast dan wie één woning heeft en die zelf bewoont.

Krijg ik een vermindering?

In bepaalde gevallen heeft u recht op een vermindering van de onroerende voorheffing.

Als u één eigendom heeft en die zelf bewoont, heeft u recht op een gewestelijke korting van 120 euro. U hoeft daar niks voor te doen. U ontvangt de korting automatisch in februari.  Eigenaars van meerdere eigendommen in Brussel worden dus zwaarder belast. Vanaf 2017 wordt deze korting automatisch verrekend. In 2016 was dat technisch nog niet mogelijk. Vandaar dat de korting pas in februari komt.

Er is ook een tweede gewestelijke korting, maar die komt niet automatisch. U moet hem aanvragen. De korting is er voor kleine woningen, voor mindervaliden en voor mensen met minstens twee kinderen ten laste. Meer info en het aanvraagformulier vindt u hier.

Tot slot heeft u misschien ook recht op een gemeentelijke korting. De reglementen verschillen van gemeente tot gemeente. Woont u in Molenbeek, bent u eigenaar van uw woning en bezit u er geen andere, vraag dan de premie aan via deze link.