Hommeles bij personeel VGC

woensdag 09 oktober 2013
Terug naar overzicht

Hommeles bij personeel VGC
Het zit al een tijd goed fout in het personeelsbeleid van de VGC. Ongeveer 750 personeelsleden wachten al drie jaar op het nieuwe personeelsplan. Dat plan kwam er maar niet, tot collegelid De Lille begin oktober 2013 met een besparingsplan op de proppen kwam: 40 mensen zouden moeten afvloeien. De vakbonden van het personeel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) hebben een stakingsaanzegging ingediend.

De personeelsleden VGC werken in een onduidelijke situatie met o.a. tijdelijke contracten die voortdurend worden verlengd. In 2011 was er al een boze brief van 40 directeurs uit de administratie aan het college. Analyses van de administratie worden van tafel geveegd, ambtenaren worden systematisch geweerd uit interkabinettenvergaderingen. De verstandhouding tussen het College en de administratie is ronduit slecht.

Jef Van Damme: “Het college heeft het aan de stok met zijn administratie. Dat is erg, want het is net die administratie die het beleid moet uitvoeren. De administratie zorgt voor de omzetting van het beleid in concrete dienstverlening. Dus is er ook een goed personeelsbeleid nodig, opdat die administratie efficiënt werkt. Maar dat lukt niet zonder vertrouwen of respect tussen College en administratie.”

Aan het begin van de legislatuur verhuisde de VGC-administratie naar één gebouw met aantrekkelijke vergaderzalen, modulaire bureaus en nieuwe computersystemen, juist om haar efficiënter te laten werken. Een mooie verpakking en veel budget voor communicatie, maar weinig inhoud. Het lijkt wel symptomatisch voor de VGC.

Van Damme: “De personeelsmalaise is al lang aan de gang. Ik heb meermaals de noodzaak aan overleg tussen College en administratie aangekaart. Ik kreeg bij het College nooit gehoor. ‘Er is niks aan de hand,’ volgens collegelid De Lille. Maar nu kan hij de personeelsproblemen niet meer onder de mat schuiven. Het is menens. Het overleg moet er snel komen en het VGC-College moet haar eigen administratie au sérieux nemen.”

TV-Brussel maakte er een reportage over.