Iris2: geen afgescheiden fietspad aan Centraal Station

dinsdag 14 september 2010
Terug naar overzicht

Iris2: geen afgescheiden fietspad aan Centraal Station

Jef Van Damme (sp.a) vraagt Brusselse regering om eigen principes te respecteren

Een aantal dagen geleden was het feest binnen de Brusselse regering: er was een akkoord over IRIS2 en er zou werk gemaakt worden van 70 km extra fietspaden. Bij de heraanleg van de tramlijnen 92 en 94 langs het centraal station worden er nochtans geen afgescheiden fietspaden voorzien, terwijl dat op die plaats perfect verdedigbaar is. Jef Van Damme (sp.a) vreest dat het mobiliteitsplan wegens een gebrek aan concrete maatregelen een maat voor niets is en zal in de Overlegcommissie pleiten om de plannen aan te passen.

Jef Van Damme (sp.a) demande au gouvernement bruxellois de respecter ses propres principes

Om het aantal reizigers tussen Louisa en het centraal station te verdubbelen wil Minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels de tramlijnen 92 en 94 verleggen zodat het centraal station beter bereikbaar is. Tegelijkertijd wordt ook de publieke ruimte onder handen genomen: aan Bozar komt er plaats voor een terras en de driehoek tussen de Ravensteinstraat, de Warandeberg en de Kanselarijstraat wordt een echt plein. Tot zover het goede nieuws.

De omgeving van het centraal station is een knooppunt van fietsroutes. De doelstelling van deze Regering is om het autoverkeer te doen dalen met 20% ten opzichte van 2001. Daartoe zou een voluntaristisch beleid gevoerd worden inzake de bevordering van het fietsgebruik.

Ten tweede staat er in het regeerakkoord dat, waar mogelijk, er gescheiden fietspaden zullen worden aangelegd op de Gewestelijke Fietsroutes.

Jef Van Damme: “Van deze doelstellingen is echter niets terug te vinden in de plannen zoals die nu voorliggen. Er is geen enkel afgescheiden fietspad voorzien. Op de Hofberg richting Koningsplein, een steile helling wat het fietsen sowieso al moeilijker maakt, is enkel een gemarkeerd fietspad te vinden, terwijl er plaats genoeg is voor een afgescheiden fietspad. In de andere richting is er zelfs helemaal niets te vinden, de fietsers delen er één rijstrook met de automobilisten.”.

Ook in de Koloniënstraat zijn er enkel gemarkeerde fietspaden te vinden, naast 3 rijstroken voor auto’s. Dit is zeer vreemd aangezien de studie bij de stedenbouwkundige aanvraag zelf aangeeft dat de verkeersstroom hier zal toenemen.

Jef Van Damme: “Het is onbegrijpelijk dat de Minister haar eigen doelstellingen zomaar negeert. Bij grote openbare werken zoals dit project mag je de kans niet laten liggen om duidelijk te kiezen voor de fietsers en hun veiligheid, Minister Grouwels laat die kans helaas liggen. Ik zal in de Overlegcommissie dan ook vragen de plannen aan te passen en waar mogelijk afgescheiden fietspaden te voorzien. Ik vraag me trouwens af of de Staatssecretaris bevoegd voor het fietsbeleid op de hoogte is van de plannen en hiermee heeft ingestemd.” Jef Van Damme zal de Minister interpelleren over dit punt.