« Kleine ingrepen in de fietsinfrastructuur van gewestelijke wegen maken een wereld van verschil »

dinsdag 24 januari 2012
Terug naar overzicht

« Kleine ingrepen in de fietsinfrastructuur van gewestelijke wegen maken een wereld van verschil »

De Molenbeekse Schepen van Mobiliteit Jef Van Damme is met de fietscel van de Gewestelijke administratie gaan fietsen langs de gewestwegen op Molenbeeks grondgebied om de soms schrijnende fiets- en voetgangersinfrastructuur aan te kaarten. “Kleine aanpassingen maken bij de meeste gewestwegen al een groot verschil qua veiligheid. Ik hoop dat deze aanpassingen snel uitgevoerd kunnen worden”, zegt Jef Van Damme.

“De Gentsesteenweg heeft op vele punten nog kleine aanpassingen nodig: een fietspad dat verder moet verderlopen, paaltjes die het wild parkeren moeten tegengaan, een oversteekplaats die moet aangelegd worden… Vaak zijn het kleine aanpassingen die het voor de voetganger en fietser al heel wat veiliger zouden maken. Daarom heb ik het initiatief genomen te gaan fietsen met de Gewestelijke fietscel, om hun de situatie te tonen. Want ik schrijf over deze kleine zaken wel vaak brieven naar minister Grouwels, maar ik heb nog nooit afdoend antwoord ontvangen.”

De fietstocht is verder onder andere ook langs de Karreveldlaan gegaan, de Mettewielaan, de Marimontkaai, de Ninoofsepoort, de Henegouwenkaai, de Lepold II-laan, de Jubelfeestlaan en de Ninoofsesteenweg.

“Op elk van deze wegen waren er gevaarlijke punten voor de zwakke weggebruikers. De Ninoofsesteenweg heeft een hele heraanleg nodig. De Ninoofsepoort ook, maar deze definitieve heraanleg is in gang gezet. De rest van de straten waarlangs we gefietst hebben, zijn geholpen met kleine ingrepen als paaltjes, een markering, een verkeersbord, een verlaging van de borduur…”

Jef Van Damme heeft alle problemen die op de fietstocht naar boven gekomen zijn, ook opgelijst. “De fietscel krijgt deze lijst, maar minister Grouwels zeker ook. Ik hoop dat de aanpassingen er dan snel komen. De fietscel vond al onze opmerkingen alleszins redelijk en correct, hopelijk volgt hun voogdijminister hen daarin.”